RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Dozvola za uvoz, izvoz i tranzit prekursora
Naziv usluge

 Dozvola za uvoz, izvoz i tranzit prekursora


Organ zadužen za sprovođenje

 Ministarstvo zdravlja


Nadzorni organ

 Uprava za inspekcijske poslove – zdravstveno sanitarna inspekcija


Opis

 Dozvola za uvoz, izvoz i transit prekursora


Gdje i kako

 Pravno lice zahtjev može podnijeti Ministarstvu zdravlja neposrednom predajom, dostavljanjem zahtjeva poštom, faksom ili u elektronskom obliku u skladu sa propisima o elektronskoj upravi.

Milica Dašić (tel: +382 20 482 342; e-mail: milica.dasic@mzd.gov.me)

Fax: +382 78 113 128 (za dostavljanje zahtjeva)

e-mail: mzdravlja@gov.me (za dostavljanje zahtjeva)


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Industrija, laboratorije, farmaceutika, trgovina 


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Dozvola za uvoz: zahtjev, izjava krajnjeg korisnika o namjeni prekursora, profaktura, dokaz o uplati propisane takse, bezbjednosni list (sertifikat) prekursora.

Dozvola za izvoz: zahtjev, dozvola za uvoz izdatu od države u koju se uvozi prekursor, dokaz o uplati propisane takse, bezbjednosni list (sertifikat) prekursora.

Dozvola za tranzit: zahtjev, dozvola za uvoz zemlje u koju se uvozi prekursor (koja je krajnja destinacija), dozvola za izvoz zemlje iz koje se izvozi precursor, profaktura, dokaz o uplati propisane takse, bezbjednosni list (sertifikat) prekursora.


Rok za izdavanje licence

15 dana (ili 30 dana)


Period važenja licence

30 dana


Uslovi za produženje važenja licence

 Rok se može produžiti nа zahtjev stranke ako je zahtjev podnijet prije istekа rokа i аko postoje oprаvdаni rаzlozi zа produženje.


Postupci i razlozi za prestanakvaženja, odnosno oduzimanje licence

Dozvola za uvoz, izvoz, tranzit i prevoz može da se ukine na osnovu obavještenja nadležnog organa države na čiju teritoriju treba da se izveze prekursor, ako postoji osnovana sumnja da se prekursori koriste za nedozvoljenu proizvodnju opojnih droga ili psihotropnih supstanci.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Zakon o administrativnim taksama

Tarifni broj 84a

1) za izdavanje dozvole za proizvodnju prekursora koji su otrovi 100,00,

2) za izdavanje dozvole za promet prekursora koji su otrovi 60,00,

3) za obnovu dozvole za promet prekursora 40,00,

4) za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz, tranzit i prevoz prekursora koji su otrovi 50,00.


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 - Zakon o kontroli proizvodnje i prometa supstanci koje se mogu upotrijebiti u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci (»Sl. List CG«, br. 83/09);

-  Zakon o sprječavanju zloupotrebe droga ("Službeni list CG", broj 28/11 i 35/2013);

- Odluke o Kontrolnoj listi za izvoz i uvoz robe (»Sl. List CG«  br. 24/17);

-  Zakon o upravnom postupku («Sl. List CG» broj 56/14);

- Zakon o administrativnim taksama («Sl. List RCG» br. 55/03, 46/04, 81/05, 2/06, »Sl. List CG«  br. 22/08, 77/08, 3/09, 40/10, 20/11, 26/11, 56/13, 45/14 i 53/16).


Korisni linkovi

 http://www.mzdravlja.gov.me/biblioteka/pravilnici
http://www.mzdravlja.gov.me/biblioteka/zakoni
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?