RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Dozvola za proizvodnju prekursora
Naziv usluge

Dozvola za proizvodnju prekursora


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo zdravlja


Nadzorni organ

Uprava za inspekcijske poslove – zdravstveno sanitarna inspekcija


Opis

Dozvola za proizvodnju prekursora


Gdje i kako

 Pravno lice zahtjev može podnijeti Ministarstvu zdravlja neposrednom predajom, dostavljanjem zahtjeva poštom, faksom ili u elektronskom obliku u skladu sa propisima o elektronskoj upravi.

Milica Dašić (tel: +382 20 482 342; e-mail: milica.dasic@mzd.gov.me)

Fax: +382 78 113 128 (za dostavljanje zahtjeva)

e-mail: mzdravlja@gov.me (za dostavljanje zahtjeva)


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

Industrija, laboratorije, farmaceutika, trgovina 


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Dozvola za proizvodnju: zahtjev, Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata, dokaz o uplati propisane takse, dokaz o ispunjenosti  uslova u pogledu prostora, kadra i opreme, u skladu sa propisima koji uređuju promet otrova.


Rok za izdavanje licence

60 dana


Period važenja licence

Neograničeno


Uslovi za produženje važenja licence

 Rok se može produžiti nа zahtjev stranke ako je zahtjev podnijet prije istekа rokа i аko postoje oprаvdаni rаzlozi zа produženje


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Dozvola za promet prekursora pravnom licu može da bude ukinuta i prije isteka roka na koji je izdata, ako:

- protiv pravnog lica, osnivača i odgovornog lica vodi krivični postupak zbog nelegalnih aktivnosti sa opojnim drogama i psihotropnim supstancama.

ispunjava jedan od uslova za promet iz člana 8 ovog zakona;

- u periodu od tri godine, od izdavanja dozvole za promet, ne započne sa vršenjem djelatnosti;

- je pravosnažnom odlukom nadležnog organa izrečena privremena mjera zabrane vršenja djelatnosti.

Dozvola za uvoz, izvoz, tranzit i prevoz može da se ukine na osnovu obavještenja nadležnog organa države na čiju teritoriju treba da se izveze prekursor, ako postoji osnovana sumnja da se prekursori koriste za nedozvoljenu proizvodnju opojnih droga ili psihotropnih supstanci.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Zakon o administrativnim taksama

Tarifni broj 84a

1) za izdavanje dozvole za proizvodnju prekursora koji su otrovi 100,00,

2) za izdavanje dozvole za promet prekursora koji su otrovi 60,00,

3) za obnovu dozvole za promet prekursora 40,00,

4) za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz, tranzit i prevoz prekursora koji su otrovi 50,00.


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 - Zakon o kontroli proizvodnje i prometa supstanci koje se mogu upotrijebiti u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci (»Sl. List CG«, br. 83/09);

-  Zakon o sprječavanju zloupotrebe droga ("Službeni list CG", broj 28/11 i 35/2013);

- Odluke o Kontrolnoj listi za izvoz i uvoz robe (»Sl. List CG«  br. 24/17);

-  Zakon o upravnom postupku («Sl. List CG» broj 56/14);

- Zakon o administrativnim taksama («Sl. List RCG» br. 55/03, 46/04, 81/05, 2/06, »Sl. List CG«  br. 22/08, 77/08, 3/09, 40/10, 20/11, 26/11, 56/13, 45/14 i 53/16).


Korisni linkovi

 http://www.mzdravlja.gov.me/biblioteka/pravilnici
http://www.mzdravlja.gov.me/biblioteka/zakoni
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?