RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Odobrenje za korišćenje droga
Naziv usluge

 Odobrenje za korišćenje droga


Organ zadužen za sprovođenje

 Ministarstvo zdravlja


Nadzorni organ

 Uprava za inspekcijske poslove – zdravstveno sanitarna inspekcija


Gdje i kako

 Pravno lice zahtjev može podnijeti Ministarstvu zdravlja neposrednom predajom, dostavljanjem zahtjeva poštom, faksom ili u elektronskom obliku u skladu sa propisima o elektronskoj upravi.

Milica Dašić (tel: +382 20 482 342; e-mail: milica.dasic@mzd.gov.me)

Fax: +382 78 113 128 (za dostavljanje zahtjeva)

e-mail: mzdravlja@gov.me (za dostavljanje zahtjeva)


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Industrija, laboratorije, farmaceutika, trgovina 


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Odobrenje za korišćenje droga: zahtjev, Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata, sa podacima o ovlašćenim licima,  izjava da se proizvedena roba neće zloupotrijebiti i da se droga korišćena kao sastojak ne može jednostavno izdvojiti,  izjava da će se droga koristiti u okviru obavljanja registrovane djelatnosti i izjava da pravno lice, osnivač, odgovorno lice i zaposleni nijesu osuđivani, odnosno da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnih djela zloupotrebe droga ili pranja novca.


Rok za izdavanje licence

30 dana


Period važenja licence

1 god ili 5 god


Uslovi za produženje važenja licence

 Rok se može produžiti nа zahtjev stranke ako je zahtjev podnijet prije istekа rokа i аko postoje oprаvdаni rаzlozi zа produženje


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Dozvola za proizvodnju i promet droga i odobrenje za korišćenje droge ne može se izdati pravnom licu koje je kažnjavano za krivična djela zloupotrebe droga ili pranja novca, ni pravnom licu čiji su zaposleni osuđivani za ta krivična djela, zbog istih djela oduzima se licenca.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Tarifni broj 86a

1) za izdavanje odobrenja za korišćenje droga u industriji 150,00,

2) za izdavanje odobrenja ustanovama koje se bave naučnim, istraživačkim i obrazovnim radom, policiji, forenzičkim i toksikološkim laboratorijama i specijalizovanim dijagnostičkim laboratorijama, za gajenje, proizvodnju, kupovinu, uvoz, posjedovanje, odnosno korišćenje droga u količinama dovoljnim za obavljanje djelatnosti 100,00.


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 - Zakon o kontroli proizvodnje i prometa supstanci koje se mogu upotrijebiti u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci (»Sl. List CG«, br. 83/09);

-  Zakon o sprječavanju zloupotrebe droga ("Službeni list CG", broj 28/11 i 35/2013);

- Odluke o Kontrolnoj listi za izvoz i uvoz robe (»Sl. List CG«  br. 24/17);

-  Zakon o upravnom postupku («Sl. List CG» broj 56/14);

- Zakon o administrativnim taksama («Sl. List RCG» br. 55/03, 46/04, 81/05, 2/06, »Sl. List CG«  br. 22/08, 77/08, 3/09, 40/10, 20/11, 26/11, 56/13, 45/14 i 53/16).


Korisni linkovi

 http://www.mzdravlja.gov.me/biblioteka/pravilnici
http://www.mzdravlja.gov.me/biblioteka/zakoni


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?