RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Prijava za imenovanje NOTARA

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Prijava za imenovanje NOTARA


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo pravde


Nadzorni organ

Ministarstvo pravde


Opis

Za notara može biti imenovano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

1) da je državljanin Crne Gore;

2) da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost;

3) da je diplomirani pravnik;

4) da ima položen pravosudni i notarski ispit;

5) da ima najmanje pet godina radnog iskustva u pravnoj struci, od toga najmanje tri godine radnog iskustva nakon položenog pravosudnog

spita;

6) da nije osuđivan za djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova notara;

Izuzetno od stava 1 tačka 1 ovog člana, za notara može biti imenovano lice koje je državljanin države članice Evropske unije.

Prijavu sa prilozima kojima dokazuje da ispunjava uslove za imenovanje notara u skladu sa članom 12 Zakona o notarima, kandidat podnosi Ministarstvu pravde u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog konkursa


Gdje i kako

Ministarstvo pravde, ul. Vuka Karadžića br. 3, 81 000 Podgorica.

Tekst konkursa će biti objavljen i na internet stranici Ministarstva pravde:
http://www.mpa.gov.me/rubrike/notarski-ispit 
Za sve bliže informacije možete se obratiti kontakt osobi u Ministarstvu pravde:
 
Nataša Novaković
tel: 020 407-506
e-mail: natasa.novakovic@mpa.gov.me 


Korisni linkovi

Za notara može biti imenovano lice koje ispunjava sljedeće uslove:
1) da je državljanin Crne Gore;
2) da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost;
3) da je diplomirani pravnik;
4) da ima položen pravosudni i notarski ispit;
5) da ima najmanje pet godina radnog iskustva u pravnoj struci, od toga najmanje tri godine radnog iskustva nakon položenog pravosudnog
spita;
6) da nije osuđivan za djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova notara;
Izuzetno od stava 1 tačka 1 ovog člana, za notara može biti imenovano lice koje je državljanin države članice Evropske unije.


Pravna podloga

Zakon o notarima („Službeni list RCG“, broj 68/05 i Službeni list CG“, br. 49/08, 55/16 i 84/18), 


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?