РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтПријава за именовање НОТАРА

Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.
Назив услуге

Пријава за именовање НОТАРА


Орган задужен за спровођење

Министарство правде


Надзорни орган

Министарство правде


Опис

За нотара може бити именовано лице које испуњава сљедеће услове:

1) да је држављанин Црне Горе;

2) да има општу здравствену и пословну способност;

3) да је дипломирани правник;

4) да има положен правосудни и нотарски испит;

5) да има најмање пет година радног искуства у правној струци, од тога најмање три године радног искуства након положеног правосудног

спита;

6) да није осуђиван за дјело које га чини неподобним за обављање послова нотара;

Изузетно од става 1 тачка 1 овог члана, за нотара може бити именовано лице које је држављанин државе чланице Европске уније.

Пријаву са прилозима којима доказује да испуњава услове за именовање нотара у складу са чланом 12 Закона о нотарима, кандидат подноси Министарству правде у року од 15 дана од дана објављивања овог конкурса


Гдје и како

Министарство правде, ул. Вука Караџића бр. 3, 81 000 Подгорица.

Текст конкурса ће бити објављен и на интернет страници Министарства правде:
хттп://www.мпа.гов.ме/рубрике/нотарски-испит 
За све ближе информације можете се обратити контакт особи у Министарству правде:
 
Наташа Новаковић
тел: 020 407-506
е-маил: натаса.новаковиц@мпа.гов.ме 


Корисни линкови

За нотара може бити именовано лице које испуњава сљедеће услове:
1) да је држављанин Црне Горе;
2) да има општу здравствену и пословну способност;
3) да је дипломирани правник;
4) да има положен правосудни и нотарски испит;
5) да има најмање пет година радног искуства у правној струци, од тога најмање три године радног искуства након положеног правосудног
спита;
6) да није осуђиван за дјело које га чини неподобним за обављање послова нотара;
Изузетно од става 1 тачка 1 овог члана, за нотара може бити именовано лице које је држављанин државе чланице Европске уније.


Правна подлога

Закон о нотарима („Службени лист РЦГ“, број 68/05 и Службени лист ЦГ“, бр. 49/08, 55/16 и 84/18), 


Оригинални обрасци


 

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?