RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Zahtjev za izdavanje kopije dokumentacije iz službene evidencije za nevladinu organizaciju

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za izdavanje kopije dokumentacije iz službene evidencije za nevladinu organizaciju


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo javne uprave


Opis

Ovdje možete elektronskim putem podnijeti Zahtjev za izdavanje kopije dokumentacije iz službene evidencije za nevladinu organizaciju.


Gdje i kako

Rad sa strankama je ponedeljkom, srijedom i petkom od 12h do 14h.

Brojevi telefona za informacije su: +382 20 482 415 i +382 20 482 415.


Korisni linkovi

Ministarstvo javne uprave


Pravna podloga

Zakon o upravnom postupku (“Sl.list CG”, br. 20/15,40/16,37/17)

Zakon o nevladinim organizacijama („Sl.list CG“, br. 39/2011 i 37/2017)


Napomena

Za tačnost i ispravnost unijetih podataka odgovara isključivo korisnik koji je podatke unio.

Za zloupotrebu istih korisnik odgovara shodno Zakonu.


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?