RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Prijava za finansiranje putnih troškova eksperata i stručnog osoblja angažovanih od strane Ministarstva nauke po osnovu učešća na događajima u oblastima naučnoistraživačke i inovacione djelatnosti

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Prijava za finansiranje putnih troškova eksperata i stručnog osoblja angažovanih od strane Ministarstva nauke po osnovu učešća na događajima u oblastima naučnoistraživačke i inovacione djelatnosti, u Crnoj Gori i inostranstvu


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo nauke


Opis

Ministarstvo će u 2020. godini finansirati putne troškove eksperata i stručnog osoblja, angažovanih od strane Ministarstva nauke da učestvuju na događajima u oblastima naučnoistraživačke i inovacione djelatnosti (sastanci, konferencije, seminari, festivali  i sl.), koji će se realizovati u Crnoj Gori i inostranstvu.

 

Putni troškovi obuhvataju: troškove prevoza, smještaja i dnevnica.

Pravo na finansiranje može ostvariti isključivo ekspert ili stručno lice koje Ministarstvo nauke pozove kao gosta na događaju u Crnoj Gori ili odredi za svog predstavnika za učešće na događajima u inostranstvu, u oblastima naučnoistraživačke i inovacione djelatnosti.

Ekspert ili stručno lice je u obavezi da dostavi dokaze o visini putnih troškova za učešće na događaju, a na osnovu kojih će mu biti odobrena sredstva i obračunate dnevnice, u skladu sa Internim pravilom Ministarstva.

Prijava se podnosi elektronskim putem preko Portala eUprave i uz prijavu je neophodno priložiti:

1.       Zahtjev za naknadu putnih troškova;

2.       Dokaz  o određivanju eksperta ili stručnog lica za gosta odnosno predstavnika  Ministarstva nauke za učešće na događaju u Crnoj Gori odnosno inostranstvu (mail, i dr.);

3.       Dokaz o visini putnih troškova (elektronska avio karta za putovanje u inostranstvo, ili kopija karte za putovanje u Crnu Goru, i dokaz o visini troškova smještaja).

 

Konkurs za finansiranje ove namjene otvoren je do kraja 2020. godine, odnosno do utroška planiranih sredstava. Planirana sredstva za ovu namjenu iznose 30.000€.

 


Kontakt osoba: Jovana Zarubica, tel. 020 405-345, mail: jovana.zarubica@mna.gov.me


Gdje i kako

Prijava se podnosi elektronskim putem preko Portala eUprave i uz prijavu je neophodno priložiti:

1.       Zahtjev za naknadu putnih troškova;

2.       Dokaz  o određivanju eksperta ili stručnog lica za gosta odnosno predstavnika  Ministarstva nauke za učešće na događaju u Crnoj Gori odnosno inostranstvu (mail, i dr.);

3.       Dokaz o visini putnih troškova (elektronska avio karta za putovanje u inostranstvo, ili kopija karte za putovanje u Crnu Goru, i dokaz o visini troškova smještaja).

 

Konkurs za finansiranje ove namjene otvoren je do kraja 2020. godine, odnosno do utroška planiranih sredstava. Planirana sredstva za ovu namjenu iznose 30.000€.

 


Kontakt osoba: Jovana Zarubica, tel. 020 405-345, mail: jovana.zarubica@mna.gov.me


Korisni linkovi

Ministarstvo nauke


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?