RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Sufinansiranje putnih troškova istraživača za učešće na ICGEB sastancima i kursevima

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Sufinansiranje putnih troškova istraživača za učešće na ICGEB sastancima i kursevima


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo nauke


Opis

 

Ministarstvo nauke će u 2020. godini sufinansirati troškove prevoza istraživača za učešće na ICGEB događajima: kursevima, obukama, radionicama i sl.

Aktuelni Program obuka za 2020. godinu možete pogledati ovdje: https://www.icgeb.org/activities/meeting-and-courses/#Meetings2020 ili se bliže informisati putem Nacionalne kontakt osobe za saradnju sa ICGEB-om, prof. dr Jelena Zindović, e-mail: jelenazindovic@yahoo.com tel: +38220268716.

Kandidat je u obavezi da prije putovanja dostavi dokaze o rezervisanoj avio karti (elektronska verzija) kao i o događaju kojem planira da prisustvuje, na osnovu kojih će se njegova prijava uzeti u razmatranje (u skladu sa Internim pravilom Ministarstva.).

Prijavljivanje se podnosi elektronski preko Portala eUprave.  

Kandidat je u obavezi da dostavi:

1. Saglasnost ustanove za učešće na događaju;

2. Obrazloženje za učešće na događaju, sa navođenjem oblasti istraživanja koja je neophodna za učešće kandidata na naznačenom događaju;

2. Odobrenje ICGEB-a za učešće na određenom događaju;

3. CV (Europass);Sačuvaj

4. Dokaze o visini troškova prevoza (elektronska avio karta).

Nakon realizacije putovanja, kandidat je u obavezi da Ministarstvu dostavi Izvještaj sa događaja kojem je prisustvovao kao i originalni boarding pass (na kojem se jasno vidi vrijeme polaska i povratka na/sa puta) uz precizno navođenje troškova koji su bili pokriveni od strane ICGEB-a.

Kandidat može ostvariti pravo na sufinansiranje troškova puta za učešće na ICGEB sastancima ili kursevima samo jednom tokom tekuće godine.

Konkurs za sufinansiranje ove namjene otvoren je do kraja 2020. godine, odnosno do utroška planiranih sredstava. Planirana sredstva za ovu namjenu iznose 20.000 €.


Kontakt osoba: Ivana Lagator, tel. 020 405-371, 067 590 902 mail: ivana.lagator@mna.gov.me


Gdje i kako

Prijavljivanje se podnosi elektronski preko Portala eUprave.  

Kandidat je u obavezi da dostavi:

1. Saglasnost ustanove za učešće na događaju;

2. Obrazloženje za učešće na događaju, sa navođenjem oblasti istraživanja koja je neophodna za učešće kandidata na naznačenom događaju;

2. Odobrenje ICGEB-a za učešće na određenom događaju;

3. CV (Europass);Sačuvaj

4. Dokaze o visini troškova prevoza (elektronska avio karta).

Nakon realizacije putovanja, kandidat je u obavezi da Ministarstvu dostavi Izvještaj sa događaja kojem je prisustvovao kao i originalni boarding pass (na kojem se jasno vidi vrijeme polaska i povratka na/sa puta) uz precizno navođenje troškova koji su bili pokriveni od strane ICGEB-a.

Kandidat može ostvariti pravo na sufinansiranje troškova puta za učešće na ICGEB sastancima ili kursevima samo jednom tokom tekuće godine.

Konkurs za sufinansiranje ove namjene otvoren je do kraja 2020. godine, odnosno do utroška planiranih sredstava. Planirana sredstva za ovu namjenu iznose 20.000 €.


Kontakt osoba: Ivana Lagator, tel. 020 405-371, 067 590 902 mail: ivana.lagator@mna.gov.me


Korisni linkovi

Ministarstvo nauke


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?