RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Agencija za zaštitu životne sredine

Upis u registar za sakupljanje, odnosno transport otpada (dozvola)
Naziv usluge

Upis u registar za sakupljanje, odnosno transport otpada (dozvola)


Organ zadužen za sprovođenje

Agencija za zaštitu životne sredine


Opis

Za obavljanje osnovne djelatnosti

II grupa - procjena ispunjenosti propisanih uslova se bazira na prethodnim inspekcijskim kontrolama i verifikaciji ispunjenosti minimalnih tehničkih uslova (MTU)


Dokumentacija

 Upis u registar sakupljača, odnosno prevoznika vrši se na osnovu zahtjeva. Zahtjev narocito sadrži:
1) podatke o podnosiocu zahtjeva (ime i adresa, odnosno naziv i sjedište);
2) specifikaciju vrsta otpada koje će se sakupljati ili transportovati, uključujući i osnovni hemijski sastav i karakteristike otpada;
3) teritoriju na kojoj će se vršiti sakupljanje, odnosno transport otpada;
4) lokaciju i način skladištenja otpada;
5) način i vrstu transporta;
6) tehničke i organizacione kapacitete.


Uz zahtjev iz stava 2 podnosi se i saglasnost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji će se vršiti sakupljanje, odnosno transport otpada


Taksa-naknada

Administrativna taksa - 5


Broj računa na koji se uplaćuje naknada

832-31614120-72


Rok za rješavanje

30  dana


Vrijeme važenja

Neodređeno


Uslovi izdavanja licence

Uslov za upis u registar je pored ostalog i provjera minimalno tehničkih uslova.
Kontrolu pravnih subjekata vrši Ekološka inspekcija.


Da li je licenca prenosiva

NE


Razlozi za prestanak važenja

Prestanak obavljanja tražene djelatnosti.


Pravo žalbe i rok za žalbu

Žalba se podnosi Ministarstvu održivog razvoja i turizma, u roku od 15 dana od prijema istog, preko ovog organa.


Pravna podloga

Zakon  o upravljanju otpadom (“Sl. List CG” broj 64/11),


Korisni linkovi

http://www.epa.org.me
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Pretraživanje