RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Agencija za zaštitu životne sredine

Dozvola za praćenje kvaliteta vazduha




Naziv usluge

Dozvola za praćenje kvaliteta vazduha


Organ zadužen za sprovođenje

Agencija za zaštitu životne sredine


Opis

Za obavljanje osnovne djelatnosti

I grupa - samo-deklaracija ili se podnosi određena dokumentacija, ali je procedura čisto formalne prirode i nema prethodnih inspekcija ili drugih profesionalnih kontrola ispunjenosti minimalnih tehničkih uslova


Dokumentacija

Dokaz o registraciji u Centralnom registru Privrednog suda ili drugom odgovarajućem registru strane države;

Sertifikat o akreditaciji prema standardu MEST ISO/IEC 17025 izdato od strane ATCG.


Taksa-naknada

Administrativna taksa - 5 €


Broj računa na koji se uplaćuje naknada

832-31614120-72


Rok za rješavanje

30 dana


Vrijeme važenja

Neograničeno


Uslovi izdavanja licence

Kontrolu aktivnosti iz dozvole vrši Ekološka inspekcija.


Da li je licenca prenosiva

Shodno članu 52 Zakona o zaštiti vazduha (Sl. list CG, br. 25/10, 40/11) ekološki inspektor je obavezan da, kada utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis:
- predloži oduzimanje ovlašćenja za obavljanje poslova praćenje kvaliteta vazduha ukoliko se ti poslovi ne obavljaju u skladu sa zakonom;
-  zabrani djelatnost praćenja kvaliteta vazduha ako utvrdi da ih vrše pravna lica i preduzetnici koji nijesu registrovani za obavljanje te djelatnosti i da li posjeduju dozvolu Agencije.


Pravo žalbe i rok za žalbu

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu održivog razvoja i  turizma u roku od 15 dana od dana dostavljanja istog, preko ovog organa.


Pravna podloga

Zakon o zaštiti vazduha (”Sl. list RCG” br.25/10 )

Pravilnik o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha (Sl. list CG, br. 21/11)


Korisni linkovi

http://www.epa.org.me




Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Pretraživanje