RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Agencija za zaštitu životne sredine

Dozvola za prekogranično kretanje otpada
Naziv usluge

Dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada


Organ zadužen za sprovođenje

Agencija za zaštitu životne sredine


Opis

Dozvole za kretanje otpada (uvoz, izvoz i tranzit otpada)


Dokumentacija

Propisana je Pravilnikom o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada, kao i listi klasifikacije otpada  (»Službeni List Crne Gore« broj 71/10)


Taksa-naknada

Administrativna taksa - 5 €


Broj računa na koji se uplaćuje naknada

Broj računa na koji se uplaćuje naknada je: 832-31614120-72


Rok za rješavanje

60 dana


Vrijeme važenja

Do 1 godine


Uslovi ili kriterijumi za produžavanje važenja

Ne produžava se


Pravo žalbe i rok za žalbu

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu održivog razvoja i  turizma u roku od 15 dana od dana dostavljanja istog, preko ovog organa.


Pravna podloga

Zakon o upravljanju otpadom (»Službeni list CG« broj 64/11),  Pravilnik o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada, kao i listi klasifikacije otpada  (»Službeni List Crne Gore« broj 71/10).


Korisni linkovi

http://www.epa.org.me/
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (0):
Ne (1):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Pretraživanje