RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Agencija za zaštitu životne sredine

Dozvola za mjerenje emisija iz stacionarnih izvora
Naziv usluge

Dozvola za mjerenje emisija iz stacionarnih izvora


Organ zadužen za sprovođenje

Agencija za zaštitu životne sredine


Opis

Za obavljanje osnovne djelatnosti

I grupa - samo-deklaracija ili se podnosi određena dokumentacija, ali je procedura čisto formalne prirode i nema prethodnih inspekcija ili drugih profesionalnih kontrola ispunjenosti minimalnih tehničkih uslova.


Dokumentacija

Neophodna dokumentacija je: Sertifikat o akreditaciji izdat od Akreditacionog tijela Crne Gore


Taksa-naknada

Administrativna taksa - 5 € 


Broj računa na koji se uplaćuje naknada

Broj računa na koji se uplaćuje naknada je: 832-31614120-72


Rok za rješavanje

30 dana


Vrijeme važenja

Neograničeno


Uslovi ili kriterijumi za produžavanje važenja

Kontrolu aktivnosti iz dozvole vrši Ekološka inspekcija.


Pravo žalbe i rok za žalbu

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu održivog razvoja i turizma u roku od 15 dana od dana dostavljanja istog, preko ovog organa.


Pravna podloga

Zakon o zaštiti vazduha („Sl. list CG“, br. 25/10, 40/11, 43/15)

Pravilnik o načinu i postupku mjerenja emisija iz stacionarnih izvora (Sl.list CG, br. 39/2013)


Korisni linkovi

http://www.epa.org.me/
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (0):
Ne (1):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Pretraživanje