RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Agencija za zaštitu životne sredine

Dozvole za izradu strateških karata i izračunavanje nivoa buke
Naziv usluge

Dozvole za izradu strateških karata i izračunavanje nivoa buke


Organ zadužen za sprovođenje

Agencija za zaštitu životne sredine


Opis

Za obavljanje osnovne djelatnosti

I grupa - samo-deklaracija ili se podnosi određena dokumentacija, ali je procedura čisto formalne prirode i nema prethodnih inspekcija ili drugih profesionalnih kontrola ispunjenosti minimalnih tehničkih uslova.


Dokumentacija

Neophodna dokumentacija je: 

- Potvrda o registraciji u organu nadležnom za registrovanje privrednih subjekata, odnosno u odgovarajućem registru nadležnog organa matične države stranog pravnog lica ili preduzetnika;

- Potvrda da su  akreditovani prema standardu MEST ISO/IEC 17020.


Taksa-naknada

Administrativna taksa - 5 € 


Broj računa na koji se uplaćuje naknada

Broj računa na koji se uplaćuje naknada je: 832-31614120-72


Rok za rješavanje

30 dana


Vrijeme važenja

Neograničeno


Uslovi ili kriterijumi za produžavanje važenja

Kontrolu aktivnosti iz dozvole vrši Ekološka inspekcija.


Pravo žalbe i rok za žalbu

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu održivog razvoja i  turizma u roku od 15 dana od dana dostavljanja istog, preko ovog organa.


Pravna podloga

Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Službeni list Crne Gore, broj 28/2011") 


Korisni linkovi

http://www.epa.org.me/
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Pretraživanje