RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Agencija za zaštitu životne sredine

Dozvole za uvoz ili izvoz supstance koja oštećuje ozonski omotač i alternatinih supstanci
Naziv usluge

Dozvole za uvoz ili izvoz supstance koja oštećuje ozonski omotač i alternatinih supstanci


Organ zadužen za sprovođenje

Agencija za zaštitu životne sredine


Opis

Za obavljanje osnovne djelatnosti

 I grupa - samo-deklaracija ili se podnosi određena dokumentacija, ali je procedura čisto formalne prirode i nema prethodnih inspekcija ili drugih profesionalnih kontrola ispunjenosti minimalnih tehničkih uslova.


Dokumentacija

1. pismeni zahtjev za uvoz/izvoz koji sadrži sljedeće podatke: naziv i vrsta robe; tarifna oznaka, odnosno tarifne oznake robe; količina robe u jedinici mjere; podaci o licu koje uvozi odnosno izvozi robu (ime, naziv, adresa, matični odnosno registracioni broj); naznačenje države porijekla robe (proizvođač robe i zemlja proizvodnje); naziv firme koja isporučuje robu i zemlja iz koje se isporučuje roba; granični prelaz; 

2. kopija fakture  ili profaktura firme koja isporučuje robu; 
3. dokaz da je uvoznik/izvoznik registrovan za obavljanje navedene djelatnosti;
4. dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi;


Taksa-naknada

Administrativna taksa - 5 € i 50e


Broj računa na koji se uplaćuje naknada

832-31614120-72


Rok za rješavanje

30 dana


Vrijeme važenja

Dozvola za uvoz i/ili izvoz supstanci izdaje se za svaku isporuku posebno.


Uslovi ili kriterijumi za produžavanje važenja

Kontrolu aktivnosti iz dozvole vrši Ekološka inspekcija.


Pravo žalbe i rok za žalbu

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu održivog razvoja i  turizma u roku od 15 dana od dana dostavljanja istog, preko ovog organa.


Pravna podloga

Zakon o zaštiti vazduha („Sl. list CG“, br. 25/10, 40/11, 43/15),

Uredba o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i alternativnim supstancama ("Službeni list CG", broj 5/11),
Odluka  o kontrolnoj listi za izvoz i  uvoz robe („Službeni list CG“, br. 22/14 ), 


Korisni linkovi

http://www.epa.org.me/
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (1):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Pretraživanje