RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Agencija za zaštitu životne sredine

Dozvola za obavljanje poslova zaštite od jonizujućeg zračenja
Naziv usluge

Dozvola za obavljanje poslova zaštite od jonizujućeg zračenja


Organ zadužen za sprovođenje

Agencija za zaštitu životne sredine


Opis

Za pojedinačnu aktivnost


Dokumentacija

Neophodna dokumentacija:


1. Zahtjev za dobijanje dozvole za obavljanje poslova zaštite od jonizujueg zračenja;

2. Dokaz da ima određen broj i vrstu instrumenata, uređaja i opreme koja je neophodna za obavljanje tih poslova;

3. Dokaz da objekti i prostorije odgovaraju tehničkim, sigurnosnim i zdravstvenim uslovima za zaštitu ljudi i životne sredine od jonizujućeg zračenja;

4. Dokaz da  ima odgovarajući broj lica u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, koji imaju propisanu stručnu spremu i koji su osposobljeni za sprovođenje mjera zaštite od jonizujućeg zračenja i imaju odgovarajuće radno iskustvo;

5. Sertifikat o akreditaciji za analitičke tehnike i metode ispitivanja koje se traže za obavljanje te vrste poslova; 

6. Izvod iz Centralnog registra Privrednog suda;

7. Uvjerenje o ispunjenosti zdravstvenih uslova za lica koja rade sa izvorima jonizujućih zračenja ili se u toku rada izlažu jonizujućem zračenju izdato od JZU Dom zdravlja Podgorica;

8. Rješenje o imenovanju zaposlenog – odgovornog lica koje je osposobljeno za sprovođenje mjera zaštite od jonizujućih zračenja.

9. Primjerak uplatnice za administrativnu taksu .


Taksa-naknada

1. Administrativna taksa (tarifni broj 1) za podnošenje zahtjeva – 5,00 €

2. Administrativna taksa (tarifni broj 4) za izdavanje rješenja – 5,00 €, ukoliko Zakonom o administrativnim taksama nije drukčije propisano

3. Administrativna taksa po tarifnom broju 87:

- Za rješenje kojim se odredjuju pravna lica koja vrše sistematsko ispitivanje sadržaja radio-nuklida u životnoj sredini, odnosno koja vrše propisana mjerenja radi najave vanrednog dogadjaja .......100,oo  eur

 - Za rješenje kojim se odredjuju pravna lica i preduzetnici koji mogu da proizvode, vrše promet ili koriste izvore jonizujućih zračenja.............100,oo eur

- Za rješenja kojim se odredjuju pravna lica koja ispunjavaju propisane uslove za vršenje mjerenja radi procjene stepena izloženosti jonizujućim zračenjima lica koja rade sa izvorima zračenja pacijenata i stanovništva ..............150,oo  eur

- Za rješenje kojim se odredjuju pravna lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje dekontaminacije  ………150,oo eur             


Broj računa na koji se uplaćuje naknada

1. 832 – 31614120 – 72 ( administrativna taksa)


Rok za rješavanje

30 dana


Vrijeme važenja

Neograničen


Uslovi ili kriterijumi za produžavanje važenja

Dozvola nema ograničen vremenski rok na koji je izdata.


Uslovi izdavanja dozvole

Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje radijacione djelatnosti vrši kontrolu.


Da li je dozvola prenosiva

Ne


Razlozi za prestanak važenja

Neispunjenost propisanih uslova na osnovu kojih mu je izdata dozvola.


Pravo žalbe i rok za žalbu

15 dana


Pravna podloga

Zakon o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti („Sl.list Crne Gore” br.56/09).

Pravilnik o uslovima za promet i korišćenje radioaktivnih materijala, rendgen-aparata i drugih uređaja koji proizvode jonizujuća zračenja („Sl.list SRJ”, br.32/98)

Pravilnik o načinu primjene izvora jonizujućih zračenja u medicini („Sl. list SRJ”, br. 32/98,33/98).

Pravilnik o granicama izlaganja jonizujućim zračenjima („Sl. list SRJ”, br. 32/98)

Odluka o evidencijama o izvorima jonizujućih zračenja i o ozračenosti stanovništva, pacijenata i lica koja su pri radu izložena dejstvu jonizujućih zračenja („Sl. list SRJ”, br. 45/97)

Odluka o stručnoj spremi i zdravstvenim uslovima lica koja rade sa izvorima jonizujućih zračenja („Sl. list SRJ”, br. 45/97)


Korisni linkovi

http://www.epa.org.me/
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (1):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Pretraživanje