RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Agencija za zaštitu životne sredine

Odobrenje za prevoz radioaktivnog materijala
Naziv usluge

Odobrenje za prevoz radioaktivnog materijala


Organ zadužen za sprovođenje

Agencija za zaštitu životne sredine


Opis

Za pojedinačnu aktivnost


Dokumentacija

1) zahtjev za izdavanje odobrenja za prevoz radioaktivnog materijala;

2) dozvolu za obavljanje prometa radioaktivnog materijala;

3) prepis odobrenja za proizvodnju, promet i korišćenje radioaktivnog materijala koji se prevozi;

4) potvrdu o ispravnosti ambalaže;

5) ispravu o prevozu i uputstvo o posebnim mjerama bezbjednosti;

6) spisak posebne zaštitne opreme;

7) uputstvo u slučaju akcidentne situacije;

8) sertifikat o osposobljenosti vozača za prevoz radioaktivnog materijala;

9) mišljenje pravnog lica koje ima dozvolu za obavljanje poslova zaštite od jonizujućeg zračenja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita od jonizujućeg zračenja i radijaciona sigurnost;

10) dokaz o osiguranju radioaktivnog materijala za slučaj štete pričinjene trećim licima.


Taksa-naknada

1. Administrativna taksa (tarifni broj 1) za podnošenje zahtjeva – 5,00 €

2. Administrativna taksa (tarifni broj 4) za izdavanje rješenja – 5,00 € o odobrenju prevoza radioaktivnog materijala unutar granica Crne Gore

3. Administrativna taksa (tarifni broj 85) za izdavanje rješenja o odobrenju prevoza radioaktivnog materijala preko granica Crne Gore– 200,00 €


Broj računa na koji se uplaćuje naknada

1. 832 – 31614120 – 72 ( administrativna taksa)


Rok za rješavanje

30 dana


Vrijeme važenja

 90 dana


Uslovi ili kriterijumi za produžavanje važenja

Nema produženja važenja.


Uslovi izdavanja dozvole

Ispunjenost uslova propisanih Zakonom o prevozu opasnih materija


Da li je dozvola prenosiva

Ne


Razlozi za prestanak važenja

Neispunjenost propisanih uslova na osnovu kojih mu je izdata dozvola.


Pravo žalbe i rok za žalbu

15 dana


Pravna podloga

Zakon o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti („Sl.list Crne Gore” br.56/09).

Pravilnik o uslovima za promet i korišćenje radioaktivnih materijala, rendgen-aparata i drugih uređaja koji proizvode jonizujuća zračenja („Sl.list SRJ”, br.32/98)

Pravilnik o načinu primjene izvora jonizujućih zračenja u medicini („Sl. list SRJ”, br. 32/98,33/98).

Pravilnik o granicama izlaganja jonizujućim zračenjima („Sl. list SRJ”, br. 32/98)

Odluka o evidencijama o izvorima jonizujućih zračenja i o ozračenosti stanovništva, pacijenata i lica koja su pri radu izložena dejstvu jonizujućih zračenja („Sl. list SRJ”, br. 45/97)

Odluka o stručnoj spremi i zdravstvenim uslovima lica koja rade sa izvorima jonizujućih zračenja („Sl. list SRJ”, br. 45/97)

Zakona o prevozu opasnih materija (″Sl. list Crne Gore″, br. 33/14)


Korisni linkovi

 http://www.epa.org.me/
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Pretraživanje