RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Zahtjev za izdavanje licence za rad auto škole

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za izdavanje licence za rad auto škole


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo prosvjete


Opis

Podnošenje zahtjeva za licenciranje auto škole


Gdje i kako

Uslovi za osnivanje i rad ustanova iz oblasti obrazovanja propisani su Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju (“Službeni list RCG”, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i “Službeni list CG”, br. 45/10, 45/11, 36/13 i 39/13). Pored zakonom propisanih uslova, neophodno je ispuniti i uslove utvrđene Pravilnikom o bližim uslovima za osnivanje ustanova u oblasti obrazovanja i vaspitanja (“Službeni list RCG”, broj 40/06) i Pravilnikom o bližim uslovima koje treba da ispunjava auto škola u pogledu prostora, nastavnih sredstava, vozila i kadra (»Službeni list CG« broj 30/2015).

Zahtjev za licenciranje možete podnijeti putem elektronskog servisa na ovom portalu, putem pošte ili neposredno na arhivi  Ministarstva prosvjete, Ulica Vaka Đurovića b.b., 81 000 Podgorica, Crna Gora.

Uz zahtjev se prilaže i dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi shodno Zakonu o administrativnim taksama („Službeni list RCG“, br. 55/03, 81/05 i 22/08 i “Službeni list CG”, br. 20/11 i 56/13) član 6, tarifni broj 9 u visini od 1000,00 eura za licenciranje ili 500,00 eura za dopunu licence na žiro račun  832-3161080-65. Obrazac zahtjeva možete preuzeti sa ovog portala, web stranici i arhivi Ministarstva prosvjete. Uz zahtjev za izdavanje licence za rad Ministarstvu prosvjete potrebno je  dostaviti sljedeće:

odluku o osnivanju auto škole u skladu sa Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju;

statut auto škole;

dokaz da postoji dovoljan broj polaznika (za javne ustanove);

dokaz da je donesen, odnosno odobren program obuke (Program obrazovanja za osposobljavanje za upravljanje motornim vozilom);

dokaz da je obezbijeđen stručni kadar (u skladu sa programom obuke);

dokaz da je obezbijeđen odgovarajući prostor, nastavna sredstva, oprema i drugo, u skladu sa zakonom, programom obuke, normativima i standardima;

dokaz da su obezbijeđeni higijensko-tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisima;

dokaz o obezbijeđenoj finansijskoj garanciji u skladu sa članom 46a Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju;

dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.


Korisni linkovi

Ministarstvo prosvjete


Pravna podloga

Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju, Zakon obezbijednosti saobraćaja na putevima, Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje ustanova u oblasti obrazovanja i vaspitanja, Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava auto škola u pogledu prostora, nastavnih sredstava, vozila i kadra, Program obrazovanja za osposobljavanje za upravljanje motornim vozilom.


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (4):

Da (4):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Pretraživanje