РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
еЛиценце управаАгенција за електронске комуникације и поштанску дјелатност

Одобрење за коришћење бројева и/или адреса
Назив услуге

 Одобрење за коришћење бројева и/или адреса


Орган задужен за спровођење

 Агенција за електронске комуникације и поштанску дјелатност


Надзорни орган

 Агенција за електронске комуникације и поштанску дјелатност


Опис лиценце

 Право на коришћење бројева и/или адреса

Одобрење се издаје на захтјев оператора, које се подноси на прописаном обрасцу


Гдје и како поднијети захтјев за лиценцу (начин предаје захтјева, контакт особе, телефон, фаx, маил)

 Архива Агенције
Булевар Џорџа Вашингтона 56  Подгорица
контакт особа: Небојша Чуљковић
телефон: (0)20 406 727
фаx: (0)20 406 702


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Коришћење јавних електронских комуникационих мрежа или пружање јавних електронских комуникационих услуга


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

Захтјев – прописани образац који се налази на сајту Агенције

Доказ о уплати једнократне накнаде за обраду захтјева


Рок за издавање лиценце

15 дана


Период важења лиценце

До 10 година
(изузетак бројеви 116xxx – 5 година)


Услови за продужење важења лиценце

ЗЕК није прописао услове за продужење важења одобрења за коришћење бројева и/или адресаПоступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

Одобрење за коришћење бројева и/или адреса Агенција ће одузети, сходно члану 136 ЗЕК-а, ако:        
1) је одобрење за коришћење бројева и/или адреса издато на основу нетачних података;       
2) носилац одобрења не поштује услове прописане овим законом или одобрењем;       
3) носилац одобрења за коришћење бројева и/или адреса није започео да користи додијељене бројеве и/или адресе у року од годину дана од дана додјеле; 
4) годишња накнада за коришћење бројева и/или адреса није плаћена ни након упозорења;      
5) дође до забране обављања дјелатности, у складу са законом;
6) дође до значајних измјена плана нумерације или плана адресирања, а није могуће извршити измјену одобрења због нерасположивости адекватног ресурса.   
На основу рјешења Агенције о одузимању бројева и/или адреса, оператори су дужни да искључе те бројеве и/или адресе из саобраћаја  јавних телефонских мрежа у року одређеном рјешењем.   
Накнада за коришћење бројева и/или адреса која је плаћена за годину у којој је одузето одобрење за коришћење не враћа се.  У случају одузимања одобрења за коришћење бројева и/или адреса, на основу разлога из става 1 тачка 6 овог члана, оператори и корисници немају право на накнаду трошкова.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

Годишња накнада за коришћење бројева и/или адреса

(2371 Накнада за коришћење бројева и/или адреса из Плана нумерације и Плана адресирања)

Једнократна накнада за обраду захтјева коју утврђује АгенцијаПравна подлога која се односи на Лиценцу

Закон о електронским комуникацијама –ЗЕК (“Сл. лист ЦГ”, бр.40/13, 56/13, 2/17 и 49/19), План нумерације (“Сл. лист ЦГ”, бр. 21/14 и 12/17), План адресирања (“Сл. лист ЦГ”, број 21/14), Правилник о методологији и начину обрачуна висине годишње накнаде за коришћење нумерације и/или адреса (“Сл. лист ЦГ”, број 13/14, Правилник о начину коришћења и начину и условима додјеле бројева из нумеричког опсега “116” (“Сл. лист ЦГ”, број 15/14), Одлука о утврђивању новчане вриједности бода на основу које се обрачунава висина годишње накнаде за коришћење бројева и/или адреса за 2021 годину, број 0901-290/1 (ову одлуку Агенција доноси сваке године по ЗЕК-у)


Корисни линкови

www.екип.ме


Оригинални обрасци (формулари захтјева за издавање лиценце)

 www.екип.ме


Остало

 Уколико Лиценца захтијева још информација које би биле корисне, као и друге податке од значаја за информисање лица о поступку лиценцирања, молимо Вас да их наведете:


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање