РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
еЛиценце управаМинистарство капиталних инвестиција

Лиценца за јавни превоз путника или терета
Назив услуге

 Лиценца за јавни превоз путника или терета


Орган задужен за спровођење

Министарство капиталних инвестиција


Надзорни орган

Министарство капиталних инвестиција


Опис

 Јавни превоз путника или терета у друмском саобраћају превозник обавља на основу лиценце за јавни превоз путника или терета


Гдје и како

Министарство капиталних инвестиција


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Дјелатност јавног превоза путника и терета у друмском саобраћају


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 Потребна документација у складу са Законом о превозу у друмском саобраћају („Службени лист ЦГ“ број 71/2017)


Рок за издавање лиценце

 Мјесец дана


Период важења лиценце

 Пет година


Услови за продужење важења лиценце

 Потребна документација у складу са Законом о превозу у друмском саобраћају („Службени лист ЦГ“ број 71/2017)


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Лиценца се трајно укида рјешењем органа који је издао лиценцу ако:

 
1) превозник престане да испуњава услове за издавање лиценце;
2) се утврди да је лиценца издата на основу нетачних података;
3) превозник обавља превоз у супротности са издатом лиценцом;
4) превозник престане да обавља дјелатност превоза


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 За издавање лиценце у :
-међународном друмском саобраћају - 600 еур
-унутрашњем друмском саобраћају - 300 еур
- унтрашњем локалном друмском саобраћају - 300 еур


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени лист ЦГ“ број 71/2017)


Корисни линкови

Министарство саобраћаја и поморства
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (18):

Да (9):
Не (2):
Дјелимично (7):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање