RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Dozvola za privredni ribolov
Naziv usluge

 Dozvola za privredni ribolov


Organ zadužen za sprovođenje

 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Direktorat za ribarstvo


Nadzorni organ

 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja


Opis

 Dozvola za obavljanje privrednog ribolova u ribolovnom moru Crne Gore


Gdje i kako

 Zahtjev za izdavanje dozvole sa pratećom dokumentacijom podnosi se lično ili putem pošte.
Kontakt osoba je Deniz Frljučkić, savjetnik I za IT u ribarstvu.
Tel.: 020/482-270
E-mail: deniz.frljuckic@mpr.gov.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Privredni ribolov


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

1. Popunjen obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje privrednog ribolova;
2. Fotokopija rješenja ili potvrde o izvršenoj registraciji privrednog društva, odnosno preduzetnika kod CRPS-a, koja ne smije biti starija od 3 mjeseca;
3. Saglasnost Instituta za biologiju mora na tehničko-tehnološke karakteristike ribolovnih alata i opreme;
4. Obrazac stare dozvole za obavljanje privrednog ribolova;
5. Fotokopija važeće dozvole za plovidbu;
6. Dokaz o izmirenim poreskim obavezama zaključno sa 01.01.2017. godine, izdat od organa uprave nadležnog za poslove poreza;
7. Popunjen obrazac zahtjeva za upis u Registar ribolovnih plovnih objekata;
8. Fotokopija važećeg sertifikata o sposobnosti čamca za plovidbu;
9. Fotokopija izvoda iz upisnika u brodski registar.


Rok za izdavanje licence

 20 dana


Period važenja licence

 5 godina


Uslovi za produženje važenja licence

 Re-izdavanje dozvole za obavljanje privrednog ribolova


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Dozvola se ukida:
1) na zahtjev nosioca dozvole;
2) smrću vlasnika ribolovnog plovnog objekta;
3) u slučaju insolventnosti, pokretanja stečaja ili dobrovoljne likvidacije privrednog društva, odnosno brisanja iz CRPS privrednog društva ili preduzetnika;
4) prestankom ispunjavanja uslova za upis u Registar ribara u skladu sa Zakonom o morskom ribarstvu i marikulturi;
5) ako nije započeto obavljanje djelatnosti u roku od 45 dana od dana izdavanja dozvole, odnosno ako nije dostavljeno obrazloženje o spriječenosti u roku od 15 dana od nastanka spriječenosti;
6) u slučaju da se ne obavlja djelatnost privrednog ribolova u skladu sa Zakonom o morskom ribarstvu i marikulturi;
7) prestankom obavljanja djelatnosti privrednog ribolova.
 
Ukidanje dozvole rješenjem vrši Ministarstvo.


Naknada za izdavanje licence i administrativne takse

 Iznos naknade za obavljanje privrednog ribolova na moru utvrđuje se na osnovu člana 2 Odluke o visini pojedinačne naknade za obavljanje privrednog ribolova i marikulture („Sl. list CG“, br. 14/11).
Naknada se plaća za period važenja dozvole za obavljanje privrednog ribolova, a dozvolu nosiocu dozvole izdaje Ministarstvo nakon plaćene propisane naknade


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o morskom ribarstvu i marikulturi (56/09, 47/15)


Korisni linkovi

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja 


Napomena

 Dozvola se preuzima lično u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, uz dostavljen original uplatnice o plaćenoj naknadi za obavljanje privrednog ribolova. 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (4):

Da (2):
Ne (1):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Pretraživanje