RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Dozvola za držanje divljači u zatvorenom ili ograđenom prostoru
Naziv usluge

 Dozvola za držanje divljači u zatvorenom ili ograđenom prostoru


Organ zadužen za sprovođenje

 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja


Nadzorni organ

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Uprava za inspekcijske poslove - Odsjek za šumarstvo, lovstvo i zaštitu bilja 


Opis

 Za potrebe obuke i ispitivanja urođenih osobina lovačkih pasa Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja može na zahtjev korisnika lovišta odobriti držanje divljači (isključivo divljih svinja) u ograđenom prostoru.


Gdje i kako

 Zahtjev se podnosi pisanim putem na adresu: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Rimski trg 46, Podgorica, predajom neposredno na arhivi ministarstva ili slanje poštom na navedenu adresu. 
 
Za bliža obavještenja i informacije, zainteresovani se može obratiti Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja na tel.: 020/482-272 i fax: 020/234-306.


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Lovstvo


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

-          Pisani zahtjev za davanje odobrenja;
-          List nepokrenosti sa skicom parcele/a;
-          Mišljenje organa nadležnog za gazdovanje šumama, ukoliko se zemljište nalazi u državnom vlasništvu - korisništvo nadležnog organa za gazdovanje šumama;
-          Mišljenje ili zapisnik nadležnog inspektora za šumarstvo i lovstvo, a po potrebi i veterinarskog inspektora, o ispunjenosti uslova propisanih Pravilnikom o držanju divljači u ograđenom prostoru („Službeni list CG“, broj 58/12)
-          Pismenu saglasnost/i vlasnika zemljišta, ukolko se zemljište nalazi u privatnom vlasništvu.
Dokaz o uplati administrativne takse..


Rok za izdavanje licence

 30 dana.


Period važenja licence

 Rješenjem o davanju odborenja se precizira rok na koji se daje odobrenje.


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Oduzimanje licence može pokrenuti nadležni inspekcijski organ - lovni inspektor, ukoliko utvrdi da korisnik lovišta drži divljač u zatvorenom ili ograđenom prostoru suprotno propisima.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Administrativna taksa na račun Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja br. 832-1104-86  (Zakon o administrativnim taksama - tarifni br. 4) u iznosu od 5,00 €.


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakon o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), član 18 stav 1 i član 116; 
Zakon o divljači i lovstvu („Službeni list CG“, br. 52/08 i 48/15), član 42, stav 2.


Korisni linkovi

 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Pretraživanje