RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Odobrenje za hvatanje određenog broja divljači mrežama, klopkama ili omamljujućim sredstvima
Naziv usluge

 Odobrenje za hvatanje određenog broja divljači mrežama, klopkama ili omamljujucim sredstvima


Organ zadužen za sprovođenje

 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja


Nadzorni organ

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja;
Uprava za inspekcijske poslove - Odsjek za šumarstvo, lovstvo i zaštitu bilja


Opis

 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja može korisniku lovišta odobriti hvatanje određenog broja divljači mrežama, klopkama ili omamljujućim sredstvima, ali samo u naučne svrhe, za vještački uzgoj ili zoološke vrtove


Gdje i kako

 Zahtjev se podnosi pisanim putem na adresu: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Rimski trg 46, Podgorica, predajom neposredno na arhivi ministarstva ili slanje poštom na navedenu adresu. 
Za bliža obavještenja i informacije, zainteresovani se može obratiti Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja na tel.: 020/482-272 i fax: 020/234-306


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Lovstvo


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

-          Pisani zahtjev za davanje odobrenja;
-          Pisano obrazloženje opravdanosti zahtjeva;
-          Kopiju zahtjeva institucije - organizacije koja je uputila obrazloženi zahtjev korisniku lovišta, u kojem se navodi svrha hvatanja divljači (naučne svrhe, vještački uzgoj ili za potrebe nekog zoološkog vrta);
Dokaz o uplati administrativne takse.


Rok za izdavanje licence

 30 dana.


Period važenja licence

 Odobrenje se izdaje u svakom pojedinačnom slučaju i važi kao takvo


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Oduzimanje licence može pokrenuti nadležni inspekcijski organ - lovni inspektor, ukoliko utvrdi da korisnik lovišta ne postupa  u skladu sa predmetnim odobrenjem.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Administrativna taksa na račun Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja br. 832-1104-86  (Zakon o administrativnim taksama - tarifni br. 4) u iznosu od 5,00 €.


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakon o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), član 18 stav 1 i član 116; 
Zakon o divljači i lovstvu („Službeni list CG“, br. 52/08 i 48/15), član 66, stav 2.


Korisni linkovi

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Pretraživanje