РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
еЛиценце управаМинистарство пољопривреде и руралног развоја

Одобрење за хватање одређеног броја дивљачи мрежама, клопкама или омамљујућим средствима
Назив услуге

 Одобрење за хватање одређеног броја дивљачи мрежама, клопкама или омамљујуцим средствима


Орган задужен за спровођење

 Министарство пољопривреде и руралног развоја


Надзорни орган

Министарство пољопривреде и руралног развоја;
Управа за инспекцијске послове - Одсјек за шумарство, ловство и заштиту биља


Опис

 Министарство пољопривреде и руралног развоја може кориснику ловишта одобрити хватање одређеног броја дивљачи мрежама, клопкама или омамљујућим средствима, али само у научне сврхе, за вјештачки узгој или зоолошке вртове


Гдје и како

 Захтјев се подноси писаним путем на адресу: Министарство пољопривреде и руралног развоја, Римски трг 46, Подгорица, предајом непосредно на архиви министарства или слање поштом на наведену адресу. 
За ближа обавјештења и информације, заинтересовани се може обратити Министарству пољопривреде и руралног развоја на тел.: 020/482-272 и фаx: 020/234-306


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Ловство


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

-          Писани захтјев за давање одобрења;
-          Писано образложење оправданости захтјева;
-          Копију захтјева институције - организације која је упутила образложени захтјев кориснику ловишта, у којем се наводи сврха хватања дивљачи (научне сврхе, вјештачки узгој или за потребе неког зоолошког врта);
Доказ о уплати административне таксе.


Рок за издавање лиценце

 30 дана.


Период важења лиценце

 Одобрење се издаје у сваком појединачном случају и важи као такво


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

Одузимање лиценце може покренути надлежни инспекцијски орган - ловни инспектор, уколико утврди да корисник ловишта не поступа  у складу са предметним одобрењем.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

Административна такса на рачун Министарства пољопривреде и руралног развоја бр. 832-1104-86  (Закон о административним таксама - тарифни бр. 4) у износу од 5,00 €.


Правна подлога која се односи на Лиценцу

Закон о управном поступку („Службени лист ЦГ“, бр. 56/14, 20/15, 40/16 и 37/17), члан 18 став 1 и члан 116; 
Закон о дивљачи и ловству („Службени лист ЦГ“, бр. 52/08 и 48/15), члан 66, став 2.


Корисни линкови

Министарство пољопривреде и руралног развоја 
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Претраживање