РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
еЛиценце управаМинистарство пољопривреде и руралног развоја

Сагласност за хватање дивљачи и коришћење младунаца, легла и јаја дивљачи
Назив услуге

 Сагласност за хватање дивљачи и коришћење младунаца, легла и јаја дивљачи


Орган задужен за спровођење

 Министарство пољопривреде и руралног развоја


Надзорни орган

Министарство пољопривреде и руралног развоја;
Управа за инспекцијске послове - Одсјек за шумарство, ловство и заштиту биља


Опис

 Када захтијевају потребе науке, уз одговарајућу стручну подлогу, корисник ловишта је дужан, у складу са ловном основом, дозволити хватање дивљачи и коришћење младунаца, легла и јаја дивљачи. Министарство пољопривреде и руралног развоја даје сагласност, уз предходно прибављено мишљење министарства надлежног за послове заштите животне средине.


Гдје и како

 Захтјев се подноси писаним путем на адресу: Министарство пољопривреде и руралног развоја, Римски трг 46, Подгорица, предајом непосредно на архиви министарства или слање поштом на наведену адресу. 

 За ближа обавјештења и информације, заинтересовани се може обратити Министарству пољопривреде и руралног развоја на тел.: 020/482-272 и фаx: 020/234-306.


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Ловство


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

-          Писани захтјев за давање одобрења;
-          Одговарајућу стручну подлогу - елаборат, са образложењем о оправданости захтјева;
-          Копију захтјева правног или физичког лица;
-          Доказ о уплати административне таксе.


Рок за издавање лиценце

 30 дана.


Период важења лиценце

 Сагласност се издаје у појединачним случајевима и важи као такво


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

Одузимање лиценце може покренути надлежни инспекцијски орган - ловни инспектор, уколико утврди да правно или физичко лице не поступа  у складу са предметном сагласношћу.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

Административна такса на рачун Министарства пољопривреде и руралног развоја бр. 832-1104-86  (Закон о административним таксама - тарифни бр. 4) у износу од 5,00 €.


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Закон о управном поступку („Службени лист ЦГ“, бр. 56/14, 20/15, 40/16 и 37/17), члан 18 став 1 и члан 116; 
Закон о дивљачи и ловству („Службени лист ЦГ“, бр. 52/08 и 48/15), члан 41, став 3


Корисни линкови

Министарство пољопривреде и руралног развоја 
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Претраживање