RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Saglasnost za organizovanje lova strancu
Naziv usluge

 Saglasnost za organizovanje lova strancu


Organ zadužen za sprovođenje

 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja


Nadzorni organ

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja;
Uprava za inspekcijske poslove - Odsjek za šumarstvo, lovstvo i zaštitu bilja


Opis

 Korisnik lovišta može organizovati, u skaldu sa svojim opštim aktom i uz stručnog pratioca, strancu lov na divljač koja se vještački uzgaja, kao i divljač čija brojnost obezbjeđuje obezbjeđuje prirodnu ravnotežu u lovištu, uz prethodnu saglasnost Ministarstva poljorpivrede i ruralnog razvoja. Prije izdavanja saglasnosti, Ministarstvo pribavlja mišljenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine


Gdje i kako

 Zahtjev se podnosi pisanim putem na adresu: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Rimski trg 46, Podgorica, predajom neposredno na arhivi ministarstva ili slanje poštom na navedenu adresu.

 Za bliža obavještenja i informacije, zainteresovani se može obratiti Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja na tel.: 020/482-272 i fax: 020/234-306.


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Lovstvo


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

-          Pisani zahtjev za davanje saglasnosti;
-          Godišnji lovni plan za tekuću lovnu godinu;
-          Izvještaj o realizaciji plana odstrijela - lova divljači strancima u predhodnoj lovnoj godini;
-          Dokaz o uplati administrativne takse.


Rok za izdavanje licence

 30 dana.


Period važenja licence

 Jedna lovna godina (period od 1. aprila do 31. marta naredne godine)


Uslovi za produženje važenja licence

 Licenca važi za jednu lovnu godinu.


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Oduzimanje licence može pokrenuti nadležni inspekcijski organ - lovni inspektor, ukoliko utvrdi da korisnik lovišta organizuje lov strancu suprotno zakonu.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Administrativna taksa na račun Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja br. 832-1104-86  (Zakon o administrativnim taksama - tarifni br. 4) u iznosu od 5,00 €.


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakon o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), član 18 stav 1 i član 116; 
Zakon o divljači i lovstvu („Službeni list CG“, br. 52/08 i 48/15), član 64, stav 1.


Korisni linkovi

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Pretraživanje