РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
еЛиценце управаУправа за инспекцијске послове

Рјешење о сагласности за погон ради функционалних испитивања електроенергетског објекта
Назив услуге

 Рјешење о сагласности за погон ради функционалних испитивања електроенергетског објекта


Орган задужен за спровођење

 Управа за инспекцијске послове - Одсијек за електроенргетску инспекцију


Опис

 Погон ради обављања функционалних испитивања, ова сагласност се даје након инспекцијског прегледа којим је утврђено да је објекат изграђен сагласно прописима и пројектној документацији, а потребно је пустити у погон, укључити објекат и инсталације на реални мрежу, у електроенергетски систем да би се обавила сва функционална испитивања опреме, инсталација и уређаја. Након успјешно завршених функционалних испитивања наставља се прописани поступак прибављања употребне дозволе. 


Гдје и како

 Управа за инспекцијске послове, Октобарске револуције 130 Подгорица
(020234369)
Фаx 020 234 424


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Електроенергетика: ЕПЦГ-Производња; ЦГЕС и ЦЕДИС 


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 Пројектна, атестна, испитна и градилишна документација у складу са Законом о планирању простора и изградњи објеката и теехничким прописима


Рок за издавање лиценце

 До 5 дана


Период важења лиценце

 До 30 дана, уз обавезу: Услови и трајање пробног рада утврђују се главним пројектом. 


Услови за продужење важења лиценце

 Уколико нијесу извршена испитивања по плану из оправданих разлога  


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Уколико се поступа мимо утврђених услова, противно закону и прописима


Документација коју корисник прилаже

 Захтјев уз изјашњење да је припремљена комплетна документација у складу са законом


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Закон о планирању простора и изградњи објекта ("Службени лист Црне Горе", бр. 064/17 ), члан 104
Закону о енергетици ("Службени лист Црне Горе", бр. 005/16, 051/17) (члан 225 Права и дужности електроенергетског инспектора


Корисни линкови

Управа за инспекцијске послове 


Напомена

 Овај документ се издаје провјером документације као и непосредним инспекцијским прегледом, те тако није могуће издати исти електронски само на основу прибављене документације
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање