РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?


Јавне расправе

Упутства за коришћење(отвори)(затвори)

Јавне расправе могу иницирати само пријављени корисници портала еУправа којима је то омогућено, након обраћања администратору портала путем Контакта. Учешће у јавној расправи је могуће за све кориснике који се пријаве на портал еУправа.

На страници Јавне расправе сви заинтересовани могу слати коментаре, сугестије и прилагати документе у вези са предметом јавне расправе, која је покренута. Иницијатор јавне расправе задржава право да не објави у цјелини или дјелимично коментаре који нијесу у вези са предметом јавне расправе.

 

12.08.2019. 18:52

На основу Споразума између Министарства здравља Црне Горе и Глобалног фонда за борбу против АИДС-а, туберкукозе и маларије (ГФАТМ), бр. 1801 МНЕ-Х-МоХ, о спровођењу програма “Одржавање ниске преваленце ХИВ-а у Црној Гори”, усклађеним са Националном стратегијом за борбу против ХИВ/АИДС-а 2015-2020, Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката/програма невладиних организација Министарства здравља, објављује Јавни конкурс за расподјелу средстава у оквиру програма „Одржавање ниске преваленције ХИВ-а у Црној Гори“ подржаног од стране Глобалног фонда за борбу против АИДС-а, туберкулозе и маларије (ГФАТМ) и Министарства здравља Црне Горе...

12.08.2019. 18:42

Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката/програма невладиних организација Министарства здравља, у складу са Националном стратегијом за борбу против ХИВ/АИДС-а 2015-2020, објављује Јавни конкурс за пријаву пројеката/ програма „Одржавање ниске преваленције ХИВ-а у Црној Гори“ за финансирање пројеката/програма невладиних организација за: пројекте/програме усмјерене на превенцију ХИВ/АИДС-а међу Ромима и Египћанима, пројекте/програме усмјерене на превенцију ХИВ/АИДС-а међу младима и пројекте/програме усмјерене на превенцију ХИВ/АИДС-а међу општом популацијом...

26.06.2019. 09:26

На основу члана 32ж став 1 Закона о невладиним организацијама (“Службени лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17), а у вези са Јавним конкурсом „Слиједи снове за успјехе нове“, објављеним дана 1. марта 2019. године, у поступку одлучивања о расподјели средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација у 2019. години у области институционалног и ванинституционалног образовања – подобласт подршка даровитим ученицима, Комисија Министарства просвјете за расподјелу средстава за финансирање пројеката/програма невладиних организација, донијела је Одлуку о расподјели средстава невладиним организацијама.