RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Prijava za predavače za realizaciju Programa obuke za računovođu u javnom sektoru
Naziv usluge

Prijava za predavače za realizaciju Programa obuke za računovođu u javnom sektor


Organ zadužen za sprovođenje

Uprava za kadrove


Opis

Uprava za kadrove objavljuje javni poziv zainteresovanim licima koja posjeduju visoko obrazovanje, radno iskustvo od minimum 5 godina na poslovima koji se odnose na temu za koju se kandidat prijavljuje i iskustvo u realizaciji obuka ili drugih oblika sprovođenja stručnog usavršavanja, da se prijave za postupak selekcije kandidata za predavače/trenere za realizaciju Programa obuke za računovođu u javnom sektoru za teme iz sledećih predmeta:

Osnovi nacionalnog zakonodavstva

 1. Pravni sistem Crne Gore
 2. Uvod u javne finansije
 3. Osnove poreskog sistema Crne Gore
 4. Budžet Crne Gore
 5. Finansiranje jedinica lokalne samouprave
 6. Državna imovina
 7. Upravljanje i unutrašnje kontrole u javnom sektoru
 8. Sistem budžetskog računovodstva i sistem trezora
 9. Javne nabavke
 10. Državni službenici i namještenici i zaštita podataka

Finansijsko računovodstvo

 1. Uvod u finansijsko računovodstvo
 2. Dvojno knjigovodstvo
 3. Korektivna usklađivanja
 4. Međunarodni računovodstveni standardi
 5. Preduzetnici i akcionarska društva
 6. Sintetički računi, ispravke grešaka i uparivanje sa izvodom banke
 7. Nepotpuna evidencija
 8. Iskaz o tokovima gotovine
 9. Neetičko i nezakonito ponašanje

Upravljačko računovodstvo

 1. Uloga i opseg upravljačkog računovodstva
 2. Ponašanje troškova i tehnike obračuna troškova
 3. Budžetiranje
 4. Finansijska kontrola
 5. Donošenje finansijskih odluka

Potrebna dokumentacija:

 1. Dokaz o stečenom obrazovanju;
 2. Potvrda o relevantnom radnom iskustvu;
 3. Potvrda o predavačkom odnosno trenerskom angažmanu (fakultativni uslov);
 4. Kopija trenerskog sertifikata (fakultativni uslov);
 5. Spisak objavljenih radova iz relevantne stručne oblasti (ukoliko kandidat ima objavljene radove, potrebno je da navede: ime i prezime autora, naslov rada, naziv naučne ili stručne publikacije, godinu izdavanja, broj i stranice časopisa i internet stranicu ako je rad objavljen na internetu);
 6. Radna biografija;
 7. Prijavni obrazac .

Izuzetno, za kandidate koji nemaju iskustvo u realizaciji obuka ili drugih oblika sprovođenja stručnog usavršavanja, Uprava za kadrove može organizovati trening za sticanje trenerskih vještina.

Kandidati koji budu ispunili kriterijume predviđene javnim pozivom, biće pozvani u drugu fazu selekcije (intervju).

Druga faza selekcije podrazumijeva prezentaciju dijela obuka za temu za koju se kandidat prijavljuje.

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više tema, Selekciona Komisija odlučuje koju temu će kandidat prezentovati.

Prezentacija dijela obuke realizuje se po modelu plana obuke koji je kandidat prethodno pripremio i dostavio najkasnije jedan radni dan prije održvanja intervjua.

Napomena: Predavač/trener koji je bio angažovan u pripremi i realizaciji obuka iz oblasti obuhvaćenih ovim Programom, koji je ranije realizovan u saradnji CEF-om (Centar za izvrsnost u finansijama iz Ljubljane), može obnoviti prijavu, dostavljanjem prijavnog obrasca u kojem navodi teme za koje se prijavljuje, bez prilaganja dokumentacije.Gdje i kako

 Način prijave: Prijavljivanje se vrši od 20. juna do 05. jula 2022. godine na e-mail: obuka@hrma.me, sa naznakom: Prijava za predavača/trenera za realizaciju Programa obuke za računovođu u javnom sektoru.


Korisni linkovi

Uprava za kadrove


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?