РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтПријава за предаваче за реализацију Програма обуке за рачуновођу у јавном сектору
Назив услуге

Пријава за предаваче за реализацију Програма обуке за рачуновођу у јавном сектор


Орган задужен за спровођење

Управа за кадрове


Опис

Управа за кадрове објављује јавни позив заинтересованим лицима која посједују високо образовање, радно искуство од минимум 5 година на пословима који се односе на тему за коју се кандидат пријављује и искуство у реализацији обука или других облика спровођења стручног усавршавања, да се пријаве за поступак селекције кандидата за предаваче/тренере за реализацију Програма обуке за рачуновођу у јавном сектору за теме из следећих предмета:

Основи националног законодавства

 1. Правни систем Црне Горе
 2. Увод у јавне финансије
 3. Основе пореског система Црне Горе
 4. Буџет Црне Горе
 5. Финансирање јединица локалне самоуправе
 6. Државна имовина
 7. Управљање и унутрашње контроле у јавном сектору
 8. Систем буџетског рачуноводства и систем трезора
 9. Јавне набавке
 10. Државни службеници и намјештеници и заштита података

Финансијско рачуноводство

 1. Увод у финансијско рачуноводство
 2. Двојно књиговодство
 3. Корективна усклађивања
 4. Међународни рачуноводствени стандарди
 5. Предузетници и акционарска друштва
 6. Синтетички рачуни, исправке грешака и упаривање са изводом банке
 7. Непотпуна евиденција
 8. Исказ о токовима готовине
 9. Неетичко и незаконито понашање

Управљачко рачуноводство

 1. Улога и опсег управљачког рачуноводства
 2. Понашање трошкова и технике обрачуна трошкова
 3. Буџетирање
 4. Финансијска контрола
 5. Доношење финансијских одлука

Потребна документација:

 1. Доказ о стеченом образовању;
 2. Потврда о релевантном радном искуству;
 3. Потврда о предавачком односно тренерском ангажману (факултативни услов);
 4. Копија тренерског сертификата (факултативни услов);
 5. Списак објављених радова из релевантне стручне области (уколико кандидат има објављене радове, потребно је да наведе: име и презиме аутора, наслов рада, назив научне или стручне публикације, годину издавања, број и странице часописа и интернет страницу ако је рад објављен на интернету);
 6. Радна биографија;
 7. Пријавни образац .

Изузетно, за кандидате који немају искуство у реализацији обука или других облика спровођења стручног усавршавања, Управа за кадрове може организовати тренинг за стицање тренерских вјештина.

Кандидати који буду испунили критеријуме предвиђене јавним позивом, биће позвани у другу фазу селекције (интервју).

Друга фаза селекције подразумијева презентацију дијела обука за тему за коју се кандидат пријављује.

Уколико се кандидат пријављује на више тема, Селекциона Комисија одлучује коју тему ће кандидат презентовати.

Презентација дијела обуке реализује се по моделу плана обуке који је кандидат претходно припремио и доставио најкасније један радни дан прије одржвања интервјуа.

Напомена: Предавач/тренер који је био ангажован у припреми и реализацији обука из области обухваћених овим Програмом, који је раније реализован у сарадњи ЦЕФ-ом (Центар за изврсност у финансијама из Љубљане), може обновити пријаву, достављањем пријавног обрасца у којем наводи теме за које се пријављује, без прилагања документације.Гдје и како

 Начин пријаве: Пријављивање се врши од 20. јуна до 05. јула 2022. године на е-маил: обука@хрма.ме, са назнаком: Пријава за предавача/тренера за реализацију Програма обуке за рачуновођу у јавном сектору.


Корисни линкови

Управа за кадрове


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?