RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Prijava plastične ambalaže za preduzetnike

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Prijava plastične ambalaže


Organ zadužen za sprovođenje

Agencija za zaštitu životne sredine


Nadzorni organ

Ministarstvo održivog razvoja i turizma


Opis

Finansiranje i upravljanje otpadom

Za upravljanje otpadom plaća se posebna naknada shodno čl. 85 Zakona o upravljanju otpadom. Posebnu naknadu za upravljanje otpadom plaćaju: proizvođači i uvoznici. Visina i način plaćanja posebne naknade za upravljanje otpadom precizirano je u Uredbi („SL. List CG“ broj 39/12). 

Plastična ambalaža obuhvata: ambalažu koja nije namijenjena pakovanju robe i ambalaža u koju se pakuje roba. Visina naknade se izračunava na sledeći način: količina ambalaže u kg puta JO i puta koeficijent 0,01. Dobijeni rezultat je iznos u eurima (Prilog 1,Tabela C i D iz Uredbe).  

Obračun i plaćanje posebne naknade vrši se kvartalno. Obaveza plaćanja posebne naknade za ambalažu u koju se pakuje roba nastaje ako tromjesečna količina ambalaže prelazi 3000 kg a za ambalažu od plastike i polimera od vinil hlorida ili drugih halogenih olefina plaća se bez obzira na količinu.

Plaćanje posebne naknade vrši se poreskom organu, i to je prihod Budžeta Crne Gore.


Korisni linkovi

http://www.epa.org.me/


Pravna podloga

Službeni list Crne Gore broj 11/2009


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?