RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Postupak i potrebni dokazi za izdavanje dokumenata - vozačka dozvola i međunarodna vozačka dozvola
Naziv usluge

Postupak i potrebni dokazi za izdavanje vozačke dozvole, instruktorske dozvole i potvrde o poznavanju sabraćajnih propisa


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo unutrašnjih poslova


Opis

Za izdavanje vozačke dozvole potrebno je priložiti: 

 • zahtjev (na propisanom obrascu),
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu (ukoliko se izdaje prvi put nakon položenog vozačkog ispita), osim ako se izdaje na osnovu važeće strane vozačke dozvole i ovjerenog prevoda iste (koja se predaje prilikom izdavanja crnogorske i dostavlja zemlji koja je izdala);
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vozača izdato od nadležne zdravstvene ustanove, čiji je rok važenja jednu godinu (ako se izdaje prvi put ili ako je ispravi rok važenja istekao);
 • dokaz o uplati naknade za obrazac 5,00 eura i administrativnu taksu l0,00 eura, a za izdavanje isprave usljed gubitka trebaju dokazi o uplatama takse za rješenje o oglašavanju iste nevažećom i o uplati naknade Službenom listu u iznosu od 5,00 eura,
 • identifikaciona isprava na uvid.

Za međunarodnu vozačku dozvolu potrebni su: 

 • zahtjev,
 • dvije fotografije,
 • vozačka i
 • propisane uplate

Za vozačku dozvolu koja se izdaje zbog dotrajalosti  ili oštećenja potrebno je priložiti:

 • dokaze o uplati naknade za obrazac i administrativne takse i
 • identifikacionu ispravu 

Za  vozačku dozvolu koja se izdaje zbog upisa kategorije potrebno je priložiti: 

 • zahtjev,
 • uvjerenje o položenom vozačkom ispitu, za katagoriju za koju traži upis,
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vozača izdato od nadležne zdravstvene ustanove koje se izdaje s rokom važenja od jedne godine,
 • dokaz o uplati naknade za obrazac i taksu i identifikaciona isprava – na uvid,

Za izdavanje vozačke dozvole zbog promjene podataka o vlasniku podnosi se: 

 • zahtjev,
 • dokaz o promjeni podataka,
 • dokaz o uplati naknade za obrazac i taksu i identifikaciona isprava – na uvid,

 Osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija, ne prilaže uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.


Korisni linkovi

www.mup.gov.me


Napomena

 • Vozačka dozvola izdaje se s rokom važenja od deset godina, a licima starijim od 70 godina života na tri godine, ukoliko nije važenje ograničeno kraćim rokom;
 • Lice treba da ima prebivalište, odnosno stalni ili privremeni boravak; 
 • Neće se izdati vozačka dozvola ako se lice nalazi u Registru novčanih kazni kao osuđeni, odnosno kažnjeni  za prekršaj iz bezbjednoti saobraćaja,
 • Za izdavanje vozačke dozvole vozaču koji ima pravo na upravljanje za više kategorija, a to mu pravo za pojedine kategorije bude ograničeno podnosi: zahtjev, dokaz o uplati naknade za obrazac i administrativnu taksu i vozačku dozvolu na uvid,
 • Vozačka dozvola ili druga odluka po zahtjevu, po pravilu, dostavlja se lično, a može se dostaviti i preko punomoćnika ili poštom ukoliko stranka zahtijeva.
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?