RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Zahtjev za izdavanje, obnovu, suspenziju i opoziv certifikata za napredni elektronski potpis za interne potrebe organa državne uprave Crne Gore
Naziv usluge

Zahtjev za izdavanje, obnovu, suspenziju i opoziv certifikata za napredni elektronski potpis za interne potrebe organa državne uprave Crne Gore


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija


Opis

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija Vlade Crne Gore upravlja infrastrukturom javnih ključeva [GOV.ME-PKI] za potrebe organa državne uprave Crne Gore. U okviru [GOV.ME-PKI] je za potrebe davanja elektronskih usluga povjerenja uspostavljeno jedno certifikaciono tijelo sa samo-potpisanim certifikatom, koje izdaje certifikate državnim službenicima u organima državne uprave. Certifikati se koriste u svrhu elektronskog potpisa, šifriranja i prijave u domenu (Windows SmartCard Logon).Gdje i kako

Za izdavanje, obnovu, suspenziju i opoziv certifikata neophodno je popuniti Obrazac 1 koji je propisan Pravilnikom o načinu vršenja elektronskih usluga povjerenja i kvalifikovanih elektronskih usluga povjerenja za organe državne uprave ( “Službeni list CG “ br 20/2020), kao i prateću dokumentaciju (propratno pismo i Izjavu).

 

Procedura:

 1. Ukoliko državni službenik u organu državne uprave u svoje ime ili kao ovlašćeni predstavnik za predaju zahtjeva i preuzimanje certifikata podnosi zahtjev za izdavanje, obnovu, suspenziju i opoziv certifikata za napredni elektronski potpis, potrebno je da priloži:    

     - Obrazac 1 za izdavanje, obnovu, suspenziju i opoziv digitalnog certifikata za korisnike, kao i prateću dokumentaciju (Propratno pismo i Izjavu državnog službenika o tačnosti podataka u Obrazcu 1)

2. Ukoliko organ državne uprave želi da dobije digitalni certifikat za uređaje, neophodno je da administrator konkretnog uređaja priloži:

      Zahtjev 3 za izdavanje digitalnog certifikata

Popunjene zahtjeve je neophodno  dostaviti na arhivu Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.

Ispravno popunjeni zahtjevi se stavljaju u proceduru i po završenom postupku kreiranja certifikata za napredni elektronski potpis Certifikaciono tijelo proslijeđuje državnom službeniku  informacije putem email-a o načinu preuzimanja certifikata.


Kontakt

Informacije u vezi procedure izdavanja certifikata za napredni elektronski potpis možete dobiti na sljedeće kontakte:

Email: aleksandar.andjic@mju.gov.me

aleksandar.zecevic@mju.gov.meKorisni linkovi

Ministarstvo javne uprave


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (3):

Da (2):
Ne (1):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?