RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Zahtjev za izdavanje, obnovu, suspenziju i opoziv certifikata za napredni elektronski potpis za interne potrebe organa državne uprave Crne Gore
Naziv usluge

Zahtjev za izdavanje, obnovu, suspenziju i opoziv certifikata za napredni elektronski potpis za interne potrebe organa državne uprave Crne Gore


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo javne uprave


Opis

Ministarstvo javne uprave Vlade Crne Gore upravlja infrastrukturom javnih ključeva [GOV.ME-PKI] za potrebe organa državne uprave Crne Gore. U okviru [GOV.ME-PKI] je za potrebe davanja elektronskih usluga povjerenja uspostavljeno jedno certifikaciono tijelo sa samo-potpisanim certifikatom, koje izdaje certifikate državnim službenicima u organima državne uprave. Certifikati se koriste u svrhu elektronskog potpisa, šifriranja i prijave u domenu (Windows SmartCard Logon).Gdje i kako

Za izdavanje, obnovu, suspenziju i opoziv certifikata neophodno je popuniti Obrazac 1 koji je propisan Pravilnikom o načinu vršenja elektronskih usluga povjerenja i kvalifikovanih elektronskih usluga povjerenja za organe državne uprave ( “Službeni list CG “ br 20/2020), kao i prateću dokumentaciju (propratno pismo i Izjavu).

 

Procedura:

 1. Ukoliko državni službenik u organu državne uprave u svoje ime ili kao ovlašćeni predstavnik za predaju zahtjeva i preuzimanje certifikata podnosi zahtjev za izdavanje, obnovu, suspenziju i opoziv certifikata za napredni elektronski potpis, potrebno je da priloži:    

     - Obrazac 1 za izdavanje, obnovu, suspenziju i opoziv digitalnog certifikata za korisnike, kao i prateću dokumentaciju (Propratno pismo i Izjavu državnog službenika o tačnosti podataka u Obrazcu 1)

2. Ukoliko organ državne uprave želi da dobije digitalni certifikat za uređaje, neophodno je da administrator konkretnog uređaja priloži:

      Zahtjev 3 za izdavanje digitalnog certifikata

Popunjene zahtjeve je neophodno  dostaviti na arhivu Ministarstva javne uprave.

Ispravno popunjeni zahtjevi se stavljaju u proceduru i po završenom postupku kreiranja certifikata za napredni elektronski potpis Certifikaciono tijelo proslijeđuje državnom službeniku  informacije putem email-a o načinu preuzimanja certifikata.


Kontakt

Informacije u vezi procedure izdavanja certifikata za napredni elektronski potpis možete dobiti na sljedeće kontakte:

Email: aleksandar.andjic@mju.gov.me

aleksandar.zecevic@mju.gov.meKorisni linkovi

Ministarstvo javne uprave


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (4):

Da (2):
Ne (1):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?