RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Izdavanje licence za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti
Naziv usluge

 Izdavanje licence za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta


Nadzorni organ

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta


Opis

I grupa - samo-deklaracija ili se podnosi odredena dokumentacija, ali je  procedura cisto formalne prirode i nema prethodnih inspekcija ili drugih  profesionalnih kontrola ispunjenosti minimalnih tehnickih uslova 


Dokumentacija

1.Akt o osnivanju ustanove (ugovor ili odluka);

2.Program naucnoistraživacke djelatnosti ustanove za period od najmanje tri godine;

3.Ugovore o radu za najmanje tri zaposlena na neodređeno vrijeme, ili na određeno vrijeme na 5 godina i to za: 1 dokora nauka, 1 magistra iz oblasti nauka za koju je ustanova osnovana i 1  magistranda ili 1 doktoranda;

4.Popis naučnoistraživačke opreme kojom raspolaže ustanova;

5.Dokaz o vlasništvu poslovnog prostora ili ugovor o zakupu poslovnog prostora na vrijeme najmanje od 3 godine ;

6.Dokaz o obezbijedenim sredstvima za osnivanje i rad u iznosu od najmanje 20.000€;

7.Dokaz o obezbijedenim higijensko – tehničkim uslovima  za rad;

8.Dokaz o posjedovanju naučne i informacione dokumentacije;

9.Osnovnu šifru i broj djelatnosti u Centralnom registru Privrednog suda;

10. Dokaz o kreiranom profilu u infomacionom sistemu "Naučna mreža".


Gdje i kako

Podnosilac zahtjeva za izdavanje licence je dužan da Ministarstvu nauke dostavi:

 

1.Akt o osnivanju ustanove (ugovor ili odluka);

2.Program naucnoistraživacke djelatnosti ustanove za period od najmanje tri godine;

3.Ugovore o radu za najmanje tri zaposlena na neodređeno vrijeme, ili na određeno vrijeme na 5 godina i to za: 1 dokora nauka, 1 magistra iz oblasti nauka za koju je ustanova osnovana i 1  magistranda ili 1 doktoranda;

4.Popis naučnoistraživačke opreme kojom raspolaže ustanova;

5.Dokaz o vlasništvu poslovnog prostora ili ugovor o zakupu poslovnog prostora na vrijeme najmanje od 3 godine ;

6.Dokaz o obezbijedenim sredstvima za osnivanje i rad u iznosu od najmanje 20.000€;

7.Dokaz o obezbijedenim higijensko – tehničkim uslovima  za rad;

8.Dokaz o posjedovanju naučne i informacione dokumentacije;

9.Osnovnu šifru i broj djelatnosti u Centralnom registru Privrednog suda;

10. Dokaz o kreiranom profilu u infomacionom sistemu "Naučna mreža".

 


Pravna podloga

Zakon o naucnoistraživackoj djelatnosti (“Službeni list CG”, broj: 80/10, 57/14 i 82/20), (od cl.28 do cl. 37).

Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje i licenciranje naučnoistraživačke ustanove ((“Službeni list CG”, broj: 40/15).


Taksa naknada

 Taksa se ne naplaćuje


Rok za izvršavanje

Po Zakonu o upravnom postupku rok za rješavanje po zahtjevu je 30 dana od dana predaje zahtjeva.


Vrijeme važenja


Uslovi izdavanja licence

U postupku izdavanja licence Ministarstvo provjerava da li ustanova ima obezbjeđenje uslove, u skladu sa zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti, provjerava njihovu ispunjenost, kao i vrši obilazak ustanova koje apliciraju za licencu.


Razlozi za prestanak važenja

Ministarstvo će oduzeti licencu po službenoj dužnosti, na prijedlog nadležnog inspektora ili drugog zainteresovanog lica kada utvrdi da ustanova: 

 

- ne obavlja djelatnost za koju je osnovana; 

- ne ispunjava uslove iz člana 29 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti; i 

- ako ne otkloni utvrđene nedostatke u zakonskom roku. 


Pravo žalbe i rok za žalbu

Rješenje Ministarstva nauke o izdavanju licence je konačno.Protiv Rješenja Ministarstva u postupku izdavanja licence za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti može se pokrenuti upravni spor tužbom pred Upravnim sudom Crne Gore, u roku od 20 dana od dana prijema Rješenja.


Korisni linkovi

Ministarstvo nauke

Registar eLicenci 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?