RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Upis u registar trgovaca i posrednika otpadom (dozvola)
Naziv usluge

Upis u registar trgovaca i posrednika otpadom (dozvola)


Organ zadužen za sprovođenje

Agencija za zaštitu životne sredine


Opis

Za obavljanje osnovne djelatnosti

II grupa - procjena ispunjenosti propisanih uslova se bazira na prethodnim inspekcijskim kontrolama i verifikaciji ispunjenosti minimalnih tehničkih uslova (MTU)


Dokumentacija

-Zahtjev naročito sadrži: naziv privrednog društva, odnosno preduzetnika, sjedište, adresa (mjesto, ulica  i kućni broj), šifra djelatnosti,  matični broj, ime kontakt osobe, telefon, email;
-Uplatnica.


Taksa-naknada

Administrativna taksa - 5


Broj računa na koji se uplaćuje naknada

832-31614120-72


Rok za rješavanje

30 dana


Vrijeme važenja

Neodređeno


Uslovi izdavanja licence

Uslov za upis u registar je dostavljanje tražene  dokumentacije.
Kontrolu pravnih subjekata  i preduzetnika vrši Ekološka inspekcija.


Da li je licenca prenosiva

NE


Razlozi za prestanak važenja

Prestanak obavljanja  djelatnosti.


Pravo žalbe i rok za žalbu

Žalba se podnosi Ministarstvu održivog razvoja i turizma, u roku od 15 dana od prijema istog, preko ovog organa.


Pravna podloga

Zakon  o upravljanju otpadom (“Sl. List CG” broj 64/11)


Korisni linkovi

http://www.epa.org.me


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?