RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Zahtjev za aktivaciju, migraciju i povećanje kapaciteta servisa/usluge telekomunikacionoj transportnoj mreži organa državne uprave

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za aktivaciju, migraciju i povećanje kapaciteta servisa/usluge telekomunikacionoj/transportnoj mreži organa državne uprave


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo javne uprave


Nadzorni organ

Ministarstvo javne uprave


Opis

Ova usluga namijenjena je organima koji žele da aktiviraju, migriraju ili povećaju kapacitete servisa/usluga na telekomunikacionoj/transportnoj mreži organa državne uprave kojom upravlja Ministarstvo javne uprave.

Servisi/usluge na mreži:
- MPLS linkovi;
- dodatni MPLS servisi;
- iznajmljene linije interneta;
- zakup mjesnih i međumjesnih vodova;
- iznajmljena optička vlakna kapaciteta GE.


Gdje i kako

Zahtjev u pisanoj formi popunjava se u obrascu "Zahtjev za aktivaciju, migraciju i povećanje kapaciteta servisa/usluga". Pisani zahtjev  se podnosi poštom i može se predati neposredno na arhivi Ministarstva javne uprave, Rimski trg br. 45, 81000 Podgorica.

Zahtjev u elektronskoj formi potpisuje se naprednim elektronskim potpisom korišćenjem kvalifikovanog digitalnog certifikata koji izdaje Ministarstvo javne uprave.


Kontakt

Informacije u vezi popunjavanja zahtjeva možete dobiti na sljedeće kontakte:

Email: podrska@gov.me

Kontakt telefon: 020 482 433; 020 482 417


Korisni linkovi

Ministarstvo javne uprave


Pravna podloga

 Pravni osnov kojim se potpisuje postupak za aktivaciju, migraciju i povećanje kapaciteta servisa/usluga na telekomunikacionoj/transportnoj mreži organa državne uprave dat je u Pravilniku o aktivaciji, migraciji i povećanju kapaciteta servisa/usluga na telekomunikacionoj/transportnoj mreži državnih organa ("Službeni list Crne Gore", broj 34/2013) i u Pravilniku o izmjenama Pravilnika o aktivaciji, migraciji i povećanju kapaciteta servisa/usluga na telekomunikacionoj/transportnoj mreži državnih organa ("Službeni list CG", BROJ 66/2015).


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?