RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Registracija vozila
Naziv usluge

Registracija vozila


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo unutrašnjih poslova


Opis

Za registraciju vozila prilaže se: 

 • zahtjev na propisanom obrascu koji se podnosi Ministarstvu ili stanici za tehnički pregled vozila, prema mjestu prebivališta, privremenog ili stalnog boravka, odnosno sjedištu pravnog lica ili njegove organizacione jedinice,
 • dokaz o vlasništvu nad vozilom (račun o kupovini), odnosno ugovor o promjeni vlasništva,
 • o tehničkoj ispravnosti, osim za novoproizvedena vozila;
 • o obaveznom osiguranju,
 • o izvršenim uplatama za poreske obaveze, odnosno carinske obaveze ako je vozilo nabavljeno inostranstvu i drugim propisanim obavezama;
 • da vlasnik vozila, odnosno korisnik lizinga nije u Registru novčanih kazni  kao osuđeni odnosno kažnjeni za prekršaj iz oblasti bezbjednosti saobraćaja,
 • dokaz o uplatama za obrazac 5,00 eura i taksu za: zahtjev prilikom prve registracije 10,00 a svaki naredni po 5,00 eura, osim ako je zahtjev podnijet po isteku roka od 30 dana od isteka roka važenja sobraćajne dozvole 20,00 eura.
 • identifikaciona isprava,  na uvid.


Korisni linkovi

www.mup.gov.me


Napomena

 

 • Cijene registarskih tablica su za: motorno vozilo 10,00 par;  motocikl i teški tricikl 6,00; moped, laki tricikl i laki četvorocikl 5,00; motokultivator 15,00; traktor i radnu mašinu 15,00;  priključno vozilo 6,00; priključno za traktor 8,00; privremneno registrovano motorno 11,00; privremeno registrovano priključno 6,00; motorno koje ne ispunjava propisne uslove 15,00; priključno koje ne ispunjava propisne uslove 8,00; probne tablice za motorno 5,00 i ostale probne 3,00; birana lična oznaka vozila za motocikl i bicikl s motorom 50,00 i za ostalo vozilo 200,00 i naljepnica 2,00 eura;
 • Ne registruju se vozila: koja su popravljena ili prepravljena kojima se obavlja probna vožnja; novoproizvedena od proizviođača do kupca ili od prodavca do kupca; radi sprovođenja carinskog postupka i lake prikolice – za koja se  izdaju probne tablice;
 • Saobraćajna dozvola i registraciona naljepnica izdaju se s rokom važenja od jedne godine, a za traktor, radnu mašinu, motokultivator s priključnim vozilom, moped, kao i priključno vozilo za traktor soabraćajna se izdaje s rokom važenja od pet godina, a ne izdaje se naljepnica;
 • Vozilo koje je privremeno uvezeno ili koja se koristi na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji ili ugovora o zakupu zaključenog između domaćeg i stranog prevoznika kao i radi učešća na sajmovima i sportskim takmičenjima, privremeno se registruje, na vrijeme do jedne godine, prema odobrenju carinskog organa o privremenom uvozu, kao i starodobno vozioa – na kraći period;
 • Saobraćajna dozvola ili druga odluka po zahtjevu, po pravilu, dostavlja se lično, a može se dostaviti i preko punomoćnika ili poštom ukoliko stranka zahtijeva.


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?