RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Zahtjev za dobijanje saglasnosti na idejno rješenje, odnosno projektnu dokumentaciju za uspostavljanje, odnosno unapređenje informacionog sistema organa državne uprave

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za dobijanje saglasnosti na idejno rješenje, odnosno projektnu dokumentaciju za uspostavljanje, odnosno unapređenje informacionog sistema organa državne uprave


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo javne uprave


Nadzorni organ

Ministarstvo javne uprave


Opis

Usluga “Zahtjev za dobijanje saglasnosti na idejno rješenje, odnosno projektnu dokumentaciju za uspostavljanje, odnosno unapređenje informacionog sistema organa državne” namijenjena je državnim organima i organima državne uprave koji od Ministarstva javne uprave traže saglasnost za uspostavljanje odnosno unapređenje informacionog sistema. Podatke o informacionom sistemu za koji tražite saglasnost unosite u obrazac Zahtjeva za dobijanje saglasnosti na idejno rješenje, odnosno projektnu dokumentaciju za uspostavljanje, odnosno unapređenje informacionog sistema organa državne uprave. Uz zahtjev se prilaže i prateća dokumentacija, u skladu sa članom 3 Pravilnika o sadržaju i izgledu obrasca zahtjeva za dobijanje saglasnosti na idejno rješenje, odnosno projektnu dokumentaciju za uspostavljanje, odnosno unapređenje informacionog sistema organa državne uprave. Ukoliko zahtjev i prateću dokumentaciju dostavljate elektronskim putem neophodno je da imate kvalifikovani digitalni certifikat koji izdaje Ministarstvo javne uprave.Gdje i kako

Podnošenje zahtjeva za dobijanje saglasnosti za uspostavljanje informacionog sistema osim elektronski možete neposredno izvršiti i na arhivi Ministarstva javne uprave, Rimski trg br.45, 81000 Podgorica 


Korisni linkovi

Ministarstvo javne uprave

Pravilnik o sadržaju i izgledu obrasca zahtjeva za dobijanje saglasnosti na idejno rješenje, odnosno projektnu dokumentaciju za uspostavljanje, odnosno unapređenje informacionog sistema organa državne


Pravna podloga

U skladu sa članom 32 Zakona o elektronskoj upravi i pratećim pravilnikom, organ državne uprave je dužan da prije uspostavljanja, odnosno unapređenja informacionog sistema kojim upravlja pribavi saglasnost Ministarstva na idejno rješenje, kao i na projektnu dokumentaciju za taj informacioni sistem.Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (2):

Da (0):
Ne (1):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?