RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Priznavanje inostrane obrazovne isprave za osnovne i srednje škole
Naziv usluge

Priznavanje inostrane obrazovne isprave


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo prosvjete


Opis

Priznavanje inostrane obrazovne isprave je potvrđivanje inostrane obrazovne isprave o stečenom, odnosno započetom obrazovanju (osnovnom, srednjem, visokom) ili dijelu obrazovanja radi zapošljavanja u Crnoj Gori.


Gdje i kako

Inostrana obrazovna isprava je diploma, zajednička diploma, uvjerenje, svjedočanstvo, đačka knjižica ili druga isprava izdata od strane nadležnog organa kojom se potvrđuje uspješno završen obrazovni, odnosno studijski program ili dio obrazovnog, odnosno studijskog programa. Priznavanje inostranih obrazovnih isprava vrši se radi zapošljavanja u Crnoj Gori.

Priznavanje inostrane obrazovne isprave o stečenom, odnosno započetom ili dijelu osnovnog, srednjeg opšteg ili stručnog obrazovanja, radi zapošljavanja, vrši Ministarstvo prosvjete. Priznavanje isprave o stečenom visokom obrazovanju radi zapošljavanja vrši Ministarstvo preko Nacionalnog informacionog centra (ENIC), kao posebne organizacione jedinice Ministarstva.

Postupak priznavanja inostrane obrazovne isprave pokreće se na zahtjev imaoca isprave, odnosno roditelja ili staratelja, ili lica koje on ovlasti. Tokom procesa priznavanja inostrane obrazovne isprave radi zapošljavanja mora se ocijeniti da li je ustanova koja je izdala diplomu priznata, tj. da li je akreditovana od strane nadležnog organa u zemlji u kojoj je stečena obrazovna isprava, trajanje i stepen obrazovanja, vjerodostojnost obrazovne isprave i druge značajne isprave radi zapošljavanja.

 

Rok za rješavanje u postupku priznavanja inostranih obrazovnih isprava je 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Obrazovne isprave, izdate u republikama bivše SFRJ ne podliježu postupku priznavanja isprava u skladu sa odredbama ovog zakona, ako su stečene do dana međunarodnog priznanja tih republika.

Zakon takođe propisuje da obrazovne isprave stečene u Republici Srbiji do 25. januara 2008. godine ne podliježu postupku priznavanja isprava.

 

Dokumenta potrebna za priznavanje

 

1.  Zahtjev

2.  Original ili duplikat inostrane obrazovne isprave (na uvid)

3.  Dva primjerka prevoda inostrane obrazovne isprave ovjerene od sudskog tumača ili tri ovjerene

     fotokopije inostrane obrazovne isprave ukoliko nije potreban prevod

4. Ukoliko je podnosilac zahtjeva pohađao školu u Crnoj Gori, prije obrazovanja u inostranstvu,

            dostavlja se fotokopija  obrazovne isprave o stečenom ili započetom obrazovanju

      5. Potvrda o plaćenoj administrativnoj taksi  na  žiro račun: 832-3161080-65 (svrha uplate: priznavanje inostrane   

    obrazovne isprave)

·         za priznavanje inostrane obrazovne isprave o započetom, odnosno dijelu osnovnog obrazovanja – 15 eura

·         za priznavanje inostrane obrazovne isprave o stečenom osnovnog obrazovanja – 30 eura

·         za priznavanje inostrane obrazovne isprave o započetom, odnosno dijelu srednjeg opšteg ili struičnog obrazovanja – 30 eura

·         za priznavanje inostrane obrazovne isprave o stečenom srednjem opštem ili struičnom obrazovanju – 50 eura

 

Dokumenta se predaju svakog radnog dana od 11 do 13 sati.

Kontakt telefon:  020 410 132

                           020 410 135

                           020 410 137

                           020 410 173


Korisni linkovi

Ministarstvo prosvjete


Pravna podloga

Zakon o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (40):

Da (21):
Ne (14):
Djelimično (5):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?