RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Zahtjev za izdavanje licence za rad privatne osnovne škole

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za izdavanje licence za rad privatnih osnovnih škola


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta


Opis

Podnošenje zahtjeva za licenciranje privatne osnvovnne škole


Gdje i kako

Uslovi za osnivanje i rad ustanova iz oblasti obrazovanja propisani su Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju (“Službeni list RCG”, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i “Službeni list CG”, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17 i 59/21) i Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG’’, br. 64/02 i 49/07 i „Službeni list CG’’, br. 45/10 i 39/13). Pored zakonom propisanih uslova, neophodno je ispuniti i uslove utvrđene Pravilnikom o bližim uslovima za osnivanje ustanova u oblasti obrazovanja i vaspitanja (“Službeni list RCG”, broj 40/06).

Zahtjev za licenciranje možete podnijeti putem elektronskog servisa na ovom portalu, putem pošte ili neposredno na arhivi  Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Ulica Vaka Đurovića b.b., 81 000 Podgorica, Crna Gora. Uz zahtjev se prilaže dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi shodno Zakonu o administrativnim taksama („Službeni list RCG“, br. 55/03, 81/05 i 22/08 i “Službeni list CG”, br. 20/11, 56/13 i 45/14) član 6, tarifni broj 9 u visini od 1 000,00 eura za licenciranje ili 500,00 eura za dopunu licence na žiro račun  832-3161080-65. Obrazac zahtjeva možete preuzeti sa ovog portala, webstranici i arhivi Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta. Uz zahtjev za izdavanje licence za rad Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta potrebno je  dostaviti sljedeće:

- akt o osnivanju u skladu sa čl. 23, 44 i 45 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju;

- statut;

- dokaz da postoji dovoljan broj učenika;

- dokaz da je donesen, odnosno odobren obrazovni program u skladu sa zakonom, ili je odobren inostrani obrazovni program;

- dokaz da je obezbijeđen stručni kadar (nastavni i nenastavni);

- dokaz da je obezbijeđen odgovarajući prostor (u vlasništvu ili zakup prostora), nastavna sredstva, oprema i drugo, u skladu sa normativima i standardima;

- dokaz da  su obezbijeđena finansijska sredstva za osnivanje i rad;

- dokaz da su obezbijeđeni higijensko-tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisima;

- dokaz o obezbijeđenoj finansijskoj garanciji u skladu sa članom 46a Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju;

- dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.


Korisni linkovi

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta


Pravna podloga

Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju, Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje ustanova u oblasti obrazovanja i vaspitanja 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?