RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Zahtjev za izdavanje saglasnosti na programe i projekte nevladinih organizacija

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za izdavanje saglasnosti na programe i projekte nevladinih organizacija


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo prosvjete


Opis

Podnošenje zahtjeva za programe i projekte nevladinih organizacija


Gdje i kako

Uslovi za dobijanje saglasnosti nevladinim organizacijama za programe i projekte koje realizuju u vaspitno-obrazovnim ustanovama, Ministarstvo prosvjete je uredilo Uputstvom o kriterijumima i postupku davanja saglasnosti na  programe i projekte nevladinih organizacija. Ovim Uputstvom uređuju se kriterijumi i postupak davanja saglasnosti na programe i projekte nevladinih organizacija u oblasti obrazovanja i vaspitanja do univerzitetskog nivoa.

Uz Uputstvo priložen je formular za predaju prijave kao i formular za biografije osoba koje će biti angažovane na projektu, a koje će realizovati aktivnosti sa djecom odnosno učenicima.

Zahtjev za dobijanje saglasnosti možete podnijeti putem elektronskog servisa na ovom portalu, putem pošte ili neposredno na Arhivi  Ministarstva prosvjete, Ulica Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica, Crna Gora.

Uz Prijavu (na formularu) za saglasnost Ministarstvu prosvjete potrebno je  dostaviti sljedeće:

     - biografije osoba angažovanih za realizaciju aktivnosti koje se predlažu

     - dokaz o registraciji (MUP)

     - statut NVO

     - mišljenje obrazovno-vaspitnih ustanova o mogućnostima da se projekat realizuje u tim ustanovama.


Korisni linkovi

 Ministarstvo prosvjete (Saradnja sa NVO)


Pravna podloga

Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju, Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Strategija razvoja nevladinih organizacija (2014-2016.)


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?