RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Zahtjev za izdavanje saglasnosti na programe i projekte nevladinih organizacija

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za izdavanje saglasnosti na programe i projekte nevladinih organizacija


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta


Opis

Podnošenje zahtjeva za programe i projekte nevladinih organizacija


Gdje i kako

Uslovi za dobijanje saglasnosti nevladinim organizacijama za programe i projekte koje realizuju u vaspitno-obrazovnim ustanovama, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta je uredilo Uputstvom o kriterijumima i postupku davanja saglasnosti na  programe i projekte nevladinih organizacija. Ovim Uputstvom uređuju se kriterijumi i postupak davanja saglasnosti na programe i projekte nevladinih organizacija u oblasti obrazovanja i vaspitanja do univerzitetskog nivoa.

Uz Uputstvo priložen je formular za predaju prijave kao i formular za biografije osoba koje će biti angažovane na projektu, a koje će realizovati aktivnosti sa djecom odnosno učenicima.

Zahtjev za dobijanje saglasnosti možete podnijeti putem elektronskog servisa na ovom portalu, putem pošte ili neposredno na Arhivi  Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Ulica Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica, Crna Gora.

Uz Prijavu (na formularu) za saglasnost Ministarstvu prosvjete potrebno je  dostaviti sljedeće:

     - biografije osoba angažovanih za realizaciju aktivnosti koje se predlažu

     - dokaz o registraciji (MUP)

     - statut NVO

     - mišljenje obrazovno-vaspitnih ustanova o mogućnostima da se projekat realizuje u tim ustanovama.


Korisni linkovi

 Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta (Saradnja sa NVO)


Pravna podloga

Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju, Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Strategija razvoja nevladinih organizacija (2014-2016.)


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (3):

Da (2):
Ne (0):
Djelimično (1):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?