RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Upis u registar hemikalija za prethodnu kalendarsku godinu
Naziv usluge

Upis u registar hemikalija


Organ zadužen za sprovođenje

Agencija za zaštitu životne sredine


Opis

Za pojedinačnu aktivnost


Dokumentacija

Zahtjev za upis u registar hemikalija naročito sadrži: naziv i sjedište, odnosno ime i adresu i matični broj proizvođača, odnosno uvoznika, podatke o količini proizvedene i uvezene hemikalije, namjenu korišćenja hemikalije, poreski identifikacioni broj;

- Dokaz o registraciji u Centralni registar privrednih subjekata;

- Dosije o svakoj hemikaliji (trgovačko ime hemikalije, podatke o količini hemikalije stavljene u promet, podaci o načinu korišćenja hemikalije i podatke o hemijskom sastavu) i

- Bezbjedonosni list hemikalija.


Taksa-Naknada

Administrativna taksa - 5€


Broj računa na koji se uplaćuje naknada

Broj računa na koji se uplaćuje naknada je: 832 – 31614120 - 72


Rok za rješavanje

30 dana


Vrijeme važenja

Godinu dana


Pravo žalbe i rok za žalbu

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, u roku od 15 dana.


Pravna podloga

Zakon o hemikalijama (Sl. list CG“, br.18/12)

Pravilnika o  bližem sadržaju dosijea i registra hemikalija (Sl. list CG“, br.19/13).


Korisni linkovi

 http://www.epa.org.me/


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?