РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЕуропасс документи
Назив услуге

Еуропасс документи


Орган задужен за спровођење

Министарство просвјете, науке, културе и спорта


Опис

Еуропасс је скуп пет докумената намијењен европским грађанима ради представљања стечених знања, вјештина, искустава и квалификација на јасан, упоредив и поуздан начин. Сходно Закону о националним стручним квалификацијама Министарство просвјете, науке, културе и спорта донијело је Правилник о садржају и обрасцу еуропасс докумената и начину њиховог попуњавања. Обрасци Еуропасс докумената су саставни дио овог Правилника. Ради бољег упознавања грађана Црне Горе са Еуропасс документима (Еуропасс ЦВ, Еуропасс језички портфолио, Еуропасс мобилност, Еуропасс допуна дипломи, Еуропасс допуна сертификату), Министартство просвјете је израдило wеб портал, www.еуропассцрнагора.ме.

Еуропасс документи  олакшавају мобилност широм Европе у сврху реализације цјеложивотног учења. На овај начин се доприноси развоју квалитетног образовања и стручног оспособљавања. Еуропасс иницијатива истовремено олакшава мобилност у сврху стручног усавршавања у различитим областима у цијелој Европи.

Наведени документи су бесплатни и осмишљени у стандардизованом облику ради олакшане упоредивости и признавања стечених знања, вјештина, искустава и квалификација у цијелој Европи. Намијењени су појединцима, компанијама и свим установама које желе на било који начин да учествују у пројектима мобилности и цјеложивотног учења. 

Скуп ових докумената произишао је из потребе да се широм Европе олакша образовна и радна мобилност и превазиђу различитости које се односе на различита географска подручја, културне заједнице и образовне системе. Документи Еуропасс-а сматрају се врло важним средством за постизање личних и професионалних циљева и значајно доприносе транспарентности квалификација и компетенција, а посебно су корисни појединцима које занима сталан или привремени рад у иностранству, стручно усавршавање или стицање нових академских искустава. Документи Еуропасс-а пружају мноштво предности не само особама које траже посао или желе да се додатно школују, већ и послодавцима који, служећи се њима, добијају увид у способности потенцијалних запослених на једноставан, прегледан и разумљив начин. 

Захављајући овим услугама намијењених свим европским грађанима, особе разних профила добијају прилику да раде и уче у цијелој Европи. Овим се омогућава кретање из једне земље у другу или унутар различитих сектора у привреди и образовању.

Еуропасс документи обезбјеђује снажну повезаност између образовања, оспособљавања и привреде, остварајући сталну релевантност и разумијевање потребних вјештина и квалификација. 

Документи подстичу студентску и радну мобилност и омогућавају повећану конкурентност на европском тржишту рада. 

Осим наведеног, Еуропасс је отворени систем који подстиче развој европских политика образовања и оспособљавања, повећава запошљивост младих и осигурава повезаност и релевантност сродних европских програма и активности у овим подручјима.

 


Корисни линкови

www.еуропассцрнагора.ме

хттп://еуропасс.цедефоп.еуропа.еу/
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (14):

Да (6):
Не (7):
Дјелимично (1):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?