RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Zahtjev za polaganje ispita za javnog izvršitelja
Naziv usluge

Zahtjev za polaganje ispita za javnog izvršitelja 


Nadzorni organ

Ministarstvo pravde 


Opis

 Za javnog izvršitelja može se imenovati lice:

 - koje je crnogorski državljanin;

 - koje ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost;

 - koje je diplomirani pravnik;

 - koje ima najmanje pet godina radnog iskustva na pravnim poslovima;

 - koje je položilo ispit za javnog izvršitelja ili pravosudni ispit;

 - koje nije osuđivano za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo  koje ga čini nedostojnim za obavljanje izvršiteljske djelatnosti ili se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti;

 - nad kojim se, kao preduzetnikom, ortačkim društvom čiji je član ili komanditnim društvom čiji je član u svojstvu komplementara, ne vodi stečajni postupak. 


Gdje i kako

Ministarstvo pravde je nadležno za polaganje ispita za javne izvršitelje
Ispit za javnog izvršitelja može da polaže lice koje:
- je diplomirani pravnik, i
- ima najmanje dvije godine radnog iskustva na pravnim poslovima.
 
Dokumenta koja dostavlja kandidat za polaganje ispita za javnog izvršitelja:
- prijava za polaganje ispita za javnog izvršitelja;
- uvjerenje o crnogorskom državljanstvu ili fotokopija biometrijske lične karte;
- original ili ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o završenom pravnom fakultetu;
- potvrda o radnom iskustvu na pravnim poslovima. 
 
Litaratura:
Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za javne izvršitelje
Pravilnik o radu javnih izvršitelja
Pravilnik o radu notara
Sudski poslovnik
Zakon o svojinsko-pravnim odnosima
Zakon o sudskim vještacima
Zakon o sudovima
Zakon o stečaju
Zakon o privrednim društvima
Zakon o prekršajima
Zakon o parničnom postupku
Zakon o obligacionim odnosima
Zakon o notarima
Zakon o javnim izvršiteljima
Zakon o izvršenju i obezbjeđenju
Zakon o hartijama od vrijednosti 
 
Sekretar komisije: Momir Jauković

Kontakt telefon: 020 407 519

Žiro račun za uplatu: 832-1132-02

Iznos za uplatu: 250.00 eura 


Korisni linkovi

Ministarstvo pravde

http://www.pravda.gov.me/rubrike/Javni-izvrsitelji 


Pravna podloga

Zakon o javnim izvršiteljima


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (1):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?