RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Zahtjev za postavljenje za tumača
Naziv usluge

Zahtjev za postavljenje za tumača


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo pravde


Nadzorni organ

Ministarstvo pravde


Opis

                                                                           Crna Gora

MINISTARSTVO PRAVDE
Na osnovu člana 33 Zakona o tumačima („Službeni list CG“, broj 52/16), Ministarstvo pravde upućuje
 
JAVNI POZIV
za postavljenje za tumača
- za znakovni (gestovni) jezik
- za albanski, arapski, bugarski, češki, danski, engleski, francuski, grčki, hebrejski, italijanski, japanski, kineski, latinski, mađarski, makedonski, njemački, norveški, poljski, rumunski, ruski, slovački, slovenački, španski, švedski, turski, ukrajinski i druge jezike za koje nema postavljenih tumača u Crnoj Gori.
Kandidat podnosi zahtjev za postavljenje za tumača za određeni jezik Ministarstvu pravde, Vuka Karadžića 3, Podgorica.
Uz zahtjev kandidat dostavlja:
- kratku radnu biografiju (adresa, kontakt telefon i e-mail),
- uvjerenje o crnogorskom državljanstvu,
- uvjerenje o zdravstvenoj i poslovnoj sposobnosti,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti,
- diplomu filološkog fakulteta za određeni jezik za koji se traži postavljenje ili dokaz o visokom obrazovanju i međunarodno priznati dokaz o znanju jezika za koji se traži postavljenje (napredni nivo, npr. C2 prema Evropskom referentnom okviru), odnosno dokaz o poznavanju znakovnog (gestovnog) jezika,
- potvrdu o radnom  iskustvu i preporuke o prevodilačkom iskustvu.


Gdje i kako

Ministarstvo pravde je nadležno za polaganje ispita za tumače.
Ispit za tumača može da polaže lice koje ispunjava uslove iz člana 6 Zakona o tumačima ("Službeni list CG", br. 52/2016).
Državljani Crne Gore kojima je jezik za koji se traži postavljenje maternji jezik, a koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, nijesu dužni podnositi međunarodno priznati dokaz o znanju maternjeg jezika kao jezika za koji zahtijevaju postavljenje za tumača.
Kandidati za koje se utvrdi da ispunjavaju zakonom propisane uslove polažu ispit za tumača i snose troškove polaganja, osim kandidata sa invaliditetom i kandidata za tumača za znakovni (gestovni) jezik. 
Zahtjevi sa priloženim dokazima o ispunjavanju uslova za postavljenje za tumača podnose se u roku od 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva.
 
Sekretar komisije: Oliver Bodven
Kontakt telefon: 020/407-520
E-mail: oliver.bodven@mpa.gov.me 


Korisni linkovi


Literatura: 
Zakon o upravnom postupku


Pravna podloga

Pravilnik o načinu i programu polaganja ispita za tumača i obrascima štambilja i evidencije izvršenih prevoda i ovjera prevoda tumača.
Zakon o tumačima 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (31):

Da (17):
Ne (7):
Djelimično (7):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?