RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Zahtjev za polaganje pravosudnog ispita
Naziv usluge

Zahtjev za polaganje pravosudnog ispita 


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo pravde 


Nadzorni organ

Ministarstvo pravde 


Opis

Ministarstvo pravde organizovaće polaganje pravosudnog ispita u julu 2017. godine.
 
Pravosudni ispit može da polaže lice koje ispunjava uslove iz člana 29 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu, odnosno lice koje ispunjava uslove iz člana 53 ovog zakona.
 
Uz prijavu za polaganje pravosudnog ispita, kandidat je dužan da priloži:
- dokaz da je završio četvorogodišnji program na pravnom fakultetu VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja (original ili ovjerena kopija diplome ili uvjerenja);
 - potvrdu o radnom iskustvu. 


Gdje i kako

Prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova za polaganje pravosudnog ispita podnose se Ministarstvu pravde, ul. Vuka Karadžića broj 3, Podgorica, najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja obavještenja. U prijavi je potrebno navesti i adresu, e-mail i kontakt telefon.
Pravosudni ispit se polaže u skladu sa Zakonom o o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu i Pravilnikom o programu i načinu polaganja pravosudnog ispita.
 
Kontakt telefon: 020/407-519.
 
Broj: 03-135-3773/17
 
Podgorica, 21. mart 2017. godine 


Korisni linkovi

Ministarstvo pravde

Pravosudni ispit


Pravna podloga

Zakon o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu 


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?