RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Prijava za polaganje ispita za pripravnike u sudovima i državnom tužilaštvu
Naziv usluge

Prijava za polaganje ispita za pripravnike  u sudovima i državnom tužilaštvu


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo pravde


Opis

Na osnovu člana 7 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu („Službeni list CG“, broj 55/16), Ministarstvo pravde objaviće obavještenje o polaganju ispita za pripravnike.
 
Ispit za pripravnike može polagati lice koje je završilo četvorogodišnji program na pravnom fakultetu VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, a javni oglas za polaganje ispita za pripravnike Ministarstvo pravde objaviće na svojoj internet stranici 30 dana prije dana određenog za polaganje ispita.
 
Ispit za pripravnike polaže se u skladu sa Zakonom o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu i Pravilnikom o programu i načinu  polaganja ispita za pripravnike  u sudovima i Državnom tužilaštvu. 


Gdje i kako

Ministarstvo pravde organizovaće polaganje ispita za pripravnike u junu i oktobru 2017. godine.

Korisnici će moći da se prijave na ispit i preko Portala eUprave.


Korisni linkovi

Ministarstvo pravde

Poziv za polaganje ispita


Pravna podloga

Zakon o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu 


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?