RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Zahtjev za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravnika

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.




Naziv usluge

Zahtjev za polaganje stručnog ispita za stečajnog upravnika


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo pravde


Opis

Na osnovu člana 10 Pravilnika o stručnom ispitu za stečajnog upravnika (»Službeni list Crne Gore« broj 63/16),Ministarstvo pravde objavljuje oglas za Polaganje stručnog ispita za stečajnog upravnika

Na oglas za polaganje ispita za stečajnog upravnika mogu se prijaviti kandidati koji ispunjavaju uslove iz člana 25 Zakona o stečaju (»Službeni list Crne Gore«, broj 1/2011 i 53 /2016) i člana 3 Pravilnika o stručnom ispitu za stečajnog upravnika (»Službeni list Crne Gore«, broj 63/16).

Uz zahtjev se prilaže:
 
-uvjerenje o državljanstvu Crne Gore;
-uvjerenje ili diploma o završenoj školskoj spremi - VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja;
-potvrda o radnom iskustvu u trajanju od najmanje pet godina sa naznačenjem poslova.
 
Kandidati koji su oslobođeni polaganja ispita iz predmeta Osnovi građanskog prava i predmeta Privredno pravo dužni su da prilože dokaz o položenom pravosudnom ispitu.
 
Kandidati koji su oslobođeni polaganja ispita iz predmeta Računovodstvo, revizija i međunarodni računovodstveni standardi dužni su da prilože dokaz o položenom ispitu za sertifikovanog računovođu ili ovlašćenog računovođu.


Gdje i kako

Zahtjevi se podnose Ministarstvu pravde Crne Gore, ul.Vuka Karadžića broj 3 Podgorica u roku od 15 dana od dana oglašavanja.
 
Neblagovremeni zahtjevi i zahtjevi sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.


Korisni linkovi

Ministarstvo pravde

Stečajni upravnici 


Pravna podloga

Pravilnik o stručnom ispitu za stečajnog upravnika


Originalni obrasci




Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (2):

Da (1):
Ne (1):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?