RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Zahtjev za dodjelu studentskog kredita

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za dodjelu studentskog kredita


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo prosvjete, nauke kulture i sporta


Opis

Podnošenje zahtjeva za dodjelu studentskog kredita


Gdje i kako

Na osnovu člana 109 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list CG”, br. 44/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19, 47/19, 72/19 i 74/20) i člana 18 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza („Službeni list RCG”, broj 12/07 i „Službeni list CG”, br. 25/11, 54/11, 39/15, 64/15, 42/16, 44/18 i 100/20) Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta raspisuje Konkurs za dodjelu studentskih kredita za studijsku 2021/2022. godinu.

            Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Dan” 24. jula 2021. godine i na internet adresi Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta 23. jula 2021. godine.

Pravo na studentski kredit mogu ostvariti studenti osnovnih i specijalističkih akademskih i primijenjenih studija ustanova visokog obrazovanja koji su prvi put upisali semestar odgovarajuće godine studija i nijesu mijenjali studijski program.

Ukoliko se prijavi više kandidata, prednost imaju studenti koji imaju bolji uspjeh u prethodnoj godini školovanja, odnosno veći indeks uspjeha u prethodnoj godini studija.

Pod jednakim uslovima u pogledu uspjeha prednost pri dodjeli studentskog kredita imaju studenti čiji roditelji odnosno staratelji ostvaruju pravo na materijalno obezbjeđenje po propisima o socijalnoj zaštiti.

Spisak kandidata koji su aplicirali za studentski kredit, sa neispravnom ili nepotpunom dokumentacijom, sa rokom za dopunu iste biće objavljen na internet stranici Ministarstva.

            Prijedlog rang liste kandidata objavljuje se na internet stranici Ministarstva.

Kandidat ima pravo prigovora na prijedlog rang liste Ministarstvu u roku od osam dana od dana objavljivanja.

Komisija razmatra prigovore i utvrđuje konačnu rang listu koja se objavljuje na internet stranici Ministarstva.

Kredit se odobrava za jednu studijsku godinu i isplaćuje se u 10 mjesečnih rata.

Visina kredita zavisi od postignutog uspjeha u prethodnoj godini školovanja, odnosno indeksa uspjeha i godine studija.

Korisnik kredita je obavezan da vrati isplaćeni kredit u skladu sa uslovima utvrđenim ugovorom.

Zahtjev za dodjelu kredita studenti koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori podnose isključivo elektronski preko Portala elektronske uprave, na adresu: www.euprava.me

Studenti koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja van Crne Gore, pored zahtjeva koji se podnosi elektronskim putem, dostavljaju i u papirnoj formi sljedeća dokumenta:

-          Ovjeren prepis svjedočanstva o završnom razredu srednje škole za studente I godine osnovnih studija;

-          Uvjerenje o upisu na fakultet i akademiju za studente I godine studija, odnosno potvrda o studiranju za studente starijih godina;

-          Uvjerenje o položenim ispitima za studente starijih godina;

-          Uvjerenje o državljanstvu ili kopija biometrijske lične karte, za studente svih godina studija:

-          Uvjerenje da roditelj, odnosno staratelj studenta ostvaruje pravo na materijalno obezbjeđenje po propisima o socijalnoj zaštiti.

Nakon objavljivanja konačne rang liste, studenti koji su prvi put ostvarili pravo na kredit, zaključuju ugovor sa Ministarstvom prosvjete najkasnije do 31. avgusta 2022. godine, uz dostavljanje mjenice sa podacima o žirantu.

 

Žirant može biti svako fizičko lice koje je kreditno sposobno.

Rok za podnošenje zahtjeva elektronski preko Portala eUprave za sve korisnike je od 1. septembra do 18. oktobra 2021. godine.

Studenti koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja van Crne Gore dokumenta mogu dostaviti na adresu:

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Direkcija za učenički i studentski standard

Ul. Vaka Đurovića b.b. 81000 Podgorica

Poštanski fah 110

 

Tekst konkursa i uputstvo za elektronsko podnošenje zahtjeva za dodjelu studentskog kredita nalazi se na internet stranici Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta (www.gov.me/clanak/k-o-n-k-u-r-s-za-dodjelu-studentskih-kredita-za-studijsku-2021-2022-godinu) .

 

Kontakt telefoni: (020) 410 164; 410 168 ; 410 145; 410 197; i 410 198.


Korisni linkovi

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta


Pravna podloga

Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list CG”, br. 44/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19, 47/19, 72/19 i 74/20) i Pravilnik o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza („Službeni list RCG”, broj 12/07 i „Službeni list CG”, br. 25/11, 54/11, 39/15, 64/15, 42/16, 44/18 i 100/20). 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (198):

Da (144):
Ne (34):
Djelimično (20):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?