РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЗахтјев за додјелу студентског кредита

Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.
Назив услуге

Захтјев за додјелу студентског кредита


Орган задужен за спровођење

Министарство просвјете, науке културе и спорта


Опис

Подношење захтјева за додјелу студентског кредита


Гдје и како

На основу члана 109 Закона о високом образовању („Службени лист ЦГ”, бр. 44/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19, 47/19, 72/19 и 74/20) и члана 18 Правилника о критеријумима, начину, условима и висини накнаде за остваривање права на смјештај и исхрану у дому, студентски кредит, стипендију и партиципацију превоза („Службени лист РЦГ”, број 12/07 и „Службени лист ЦГ”, бр. 25/11, 54/11, 39/15, 64/15, 42/16, 44/18 и 100/20) Министарство просвјете, науке, културе и спорта расписује Конкурс за додјелу студентских кредита за студијску 2021/2022. годину.

            Конкурс је објављен у дневном листу “Дан” 24. јула 2021. године и на интернет адреси Министарства просвјете, науке, културе и спорта 23. јула 2021. године.

Право на студентски кредит могу остварити студенти основних и специјалистичких академских и примијењених студија установа високог образовања који су први пут уписали семестар одговарајуће године студија и нијесу мијењали студијски програм.

Уколико се пријави више кандидата, предност имају студенти који имају бољи успјех у претходној години школовања, односно већи индекс успјеха у претходној години студија.

Под једнаким условима у погледу успјеха предност при додјели студентског кредита имају студенти чији родитељи односно старатељи остварују право на материјално обезбјеђење по прописима о социјалној заштити.

Списак кандидата који су аплицирали за студентски кредит, са неисправном или непотпуном документацијом, са роком за допуну исте биће објављен на интернет страници Министарства.

            Приједлог ранг листе кандидата објављује се на интернет страници Министарства.

Кандидат има право приговора на приједлог ранг листе Министарству у року од осам дана од дана објављивања.

Комисија разматра приговоре и утврђује коначну ранг листу која се објављује на интернет страници Министарства.

Кредит се одобрава за једну студијску годину и исплаћује се у 10 мјесечних рата.

Висина кредита зависи од постигнутог успјеха у претходној години школовања, односно индекса успјеха и године студија.

Корисник кредита је обавезан да врати исплаћени кредит у складу са условима утврђеним уговором.

Захтјев за додјелу кредита студенти који студирају на установама високог образовања у Црној Гори подносе искључиво електронски преко Портала електронске управе, на адресу: www.еуправа.ме

Студенти који студирају на установама високог образовања ван Црне Горе, поред захтјева који се подноси електронским путем, достављају и у папирној форми сљедећа документа:

-          Овјерен препис свједочанства о завршном разреду средње школе за студенте И године основних студија;

-          Увјерење о упису на факултет и академију за студенте И године студија, односно потврда о студирању за студенте старијих година;

-          Увјерење о положеним испитима за студенте старијих година;

-          Увјерење о држављанству или копија биометријске личне карте, за студенте свих година студија:

-          Увјерење да родитељ, односно старатељ студента остварује право на материјално обезбјеђење по прописима о социјалној заштити.

Након објављивања коначне ранг листе, студенти који су први пут остварили право на кредит, закључују уговор са Министарством просвјете најкасније до 31. августа 2022. године, уз достављање мјенице са подацима о жиранту.

 

Жирант може бити свако физичко лице које је кредитно способно.

Рок за подношење захтјева електронски преко Портала еУправе за све кориснике је од 1. септембра до 18. октобра 2021. године.

Студенти који студирају на установама високог образовања ван Црне Горе документа могу доставити на адресу:

Министарство просвјете, науке, културе и спорта

Дирекција за ученички и студентски стандард

Ул. Вака Ђуровића б.б. 81000 Подгорица

Поштански фах 110

 

Текст конкурса и упутство за електронско подношење захтјева за додјелу студентског кредита налази се на интернет страници Министарство просвјете, науке, културе и спорта (www.гов.ме/цланак/к-о-н-к-у-р-с-за-додјелу-студентских-кредита-за-студијску-2021-2022-годину) .

 

Контакт телефони: (020) 410 164; 410 168 ; 410 145; 410 197; и 410 198.


Корисни линкови

Министарство просвјете, науке, културе и спорта


Правна подлога

Закона о високом образовању („Службени лист ЦГ”, бр. 44/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19, 47/19, 72/19 и 74/20) и Правилник о критеријумима, начину, условима и висини накнаде за остваривање права на смјештај и исхрану у дому, студентски кредит, стипендију и партиципацију превоза („Службени лист РЦГ”, број 12/07 и „Службени лист ЦГ”, бр. 25/11, 54/11, 39/15, 64/15, 42/16, 44/18 и 100/20). 


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (198):

Да (144):
Не (34):
Дјелимично (20):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?