RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Izdavanje odobrenja za otvaranje slobodne carinske prodavnice

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Izdavanje odobrenja za otvaranje slobodne carinske prodavnice


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo finansija


Opis

Slobodne carinske prodavnice, mogu se  otvarati na aerodromima i lukama otvorenim za međunarodni saobraćaj u  prostorijama koje se nalaze iza mjesta obavljanja carinske kontrole. Zahtjev za otvaranje slobodne carinske prodavnice podnosi se u pisanoj formi ili preko portala e-uprave.


Dokumentacija

1. skica i tehnički opis prostorija carinske prodavnice, sa  unešenim građevinskim i drugim obilježjima mjerodavnim za sprovođenje carinskog  nadzora;

2. dokaz o ispunjavanju sanitarnih, tehničkih i drugih uslova za obavljanje trgovinske djelatnosti;

3. dokaz o osposobljenosti za elektronsko podnošenje carinskih isprava;

4. specifikacija robe, koja se namjerava prodavati u carinskoj prodavnici sa trgovačkim nazivima i tarifnim oznakama;

5. dokaz da je privredno društvo držalac carinskog skladišta tipa "D";

6. dokaz da nad privrednim društvom nije započet postupak stečaja odnosno likvidacije; i

7. dokaz da redovno ispunjava poreske i carinske obaveze.


Gdje i kako

Zahtjev za otvaranje slobodne carinske prodavnice privredno društvo podnosi Ministarstvu finansija u pisanoj formi.

Uz navedeni pisani zahtjev dostavlja se gore navedena dokumentacija.


Taksa naknada

Ministarstvo finansija, najkasnije u roku od 10 dana, od prijema zahtjeva za otvaranje carinske prodavnice imenuje komisiju od tri člana koja odlučuje o podnijetim zahtjevima. Troškovi rada ove komisije padaju na teret  podnosioca zahtjeva i shodno Zakonu o administrativnim taksama iznose 100 € na ž.r-832-1202-83.


Rok za izvršavanje

Ministarstvo finansija, najkasnije u roku od 10 dana, od prijema zahtjeva za otvaranje carinske prodavnice imenuje komisiju od tri člana. Navedena komisija o svom radu sastavlja izvještaj najkasnije u roku od 10 dana.

O zahtjevu za davanje odobrenja za otvaranje slobodne carinske prodavnice odlučuje se rješenjem.


Uslovi izdavanja licence

Komisija koju imenuje Ministarstvo finansija utvrđuje da li prostorije namijenjene za rad slobodne carinske prodavnice ispunjavaju uslove propisane Uredbom o slobodnim carinskim prodavnicama, a naročito da li su obezbijeđeni uslovi za sprovođenje mjera carinskog nadzora i carinske kontrole.


Razlozi za prestanak važenja

Ministarstvo finansija će oduzeti odobrenje za otvaranje slobodne carinske prodavnice:

1. na zahtjev imaoca odobrenja;

2. ako imalac odobrenja prestane da ispunjava uslove za davanje odobrenja i

3. ukoliko carinska prodavnica ima prekid u poslovanju neprekidno duže od 30 dana.


Pravo žalbe i rok za žalbu

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom koja se dostavlja Upravnom sudu Crne Gore u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.


Korisni linkovi

Ministarstvo finansija


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?